Ofiarowanie Pańskie – 2 lutego 2020

 1. W wydarzeniu Ofiarowania Pańskiego wyjątkowa jest obecność starców Symeona i Anny. Dlatego dziś modlimy się w intencji ludzi w podeszłym wieku. Sędziwi Symeon i Anna pokazują nam, że u schyłku życia można dostrzec sprawy, których nie dostrzegają inni. Są oni także niezrównanymi nauczycielami trudnej i zapomnianej umiejętności przygotowania się do odejścia z tego świata.
 2. Wpatrzeni w ich wiarę i całkowite oddanie Panu Bogu powinniśmy dzisiaj zatrzymać się nad naszą własną wiarą. Zachęca do tego papież senior Benedykt XVI w jednym ze swoich listów: „[…] każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej oraz zastanowić się nad samym aktem wiary”. Weźmy sobie to papieskie wezwanie do serca.
 3. W święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele powszechnym obchodzimy ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – tegoroczny jest już 24. z kolei. Naszą modlitwą obejmujemy osoby, które oddały swoje życie na służbę Panu Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Prośmy też o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. Niech nie zabraknie też wsparcia materialnego dla klasztorów klauzurowych i domów zakonnych.
 4. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na utrzymanie zakonów klauzurowych.
 5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek, zwłaszcza podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz.17.30, dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej.
 6. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Z sakramentu pokuty w pierwszy piątek miesiąca w naszym kościele będzie można skorzystać od godziny 17.00. Wszystkich parafian zachęcam do pojednania się z Bogiem i braćmi oraz do licznego udziału we Mszy Świętej i pierwszopiątkowym nabożeństwie. 
 7. Adoracja Najświętszego sakramentu w duchu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa od godziny 17.00.
 8. Od poniedziałku wracamy do stałego porządku Mszy świętych - Msze św. wieczorne o godzinie 18.00.
 9. Spotkanie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania z klas VIII w sobotę 8 lutego o godzinie 10.30 w kościele. Zapraszam i przypominam, że w naszej parafii ks. bp. Arkadiusz Okroj  udzieli sakramentu bierzmowania 17 marca. 
 10. Spotkanie  organizacyjne dotyczące pielgrzymki do Medjugorie i na Bałkany 11 litego 2020 r. o godzinie 18.30 na plebanii.  Zapraszam wszystkich chętnych.
 11. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie nas w trakcie kolęd. Bóg zapłać za złożone ofiary w wysokości 62000 zł. przeznaczonych na remont kościoła. Dotychczas sumując ofiary kolędowe, darowizny gotówkowe i wpłaty na konto zebraliśmy ponad 102500 zł. Kwota w całości została przekazana na pokrycie już wystawionych faktur. Udział parafii w kosztach dotychczas poniesionych kosztach wynosi 400000 zł., brakująca kwota została pokryta tymczasowo z innych źródeł. 
W tym tygodniu patronują nam:
 • 5 II – św. Agata, męczennica sycylijska z pierwszych wieków chrześcijaństwa, której kult szybko rozszerzył się na cały Kościół.
 • 6 II – Święci Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu.