Pomoc na zakwaterowanie, leczenie i utrzymanie miejsc zamieszkania dla uchodźców z Ukrainy.

Jako wspólnota parafialna chcemy wesprzeć osoby, które przybędą do nas z terenu Ukrainy. Wsparcia będą potrzebowały rodziny i społeczności polskie, które otworzą swoje domy i instytucje dla uchodźców. Na terenie parafii już przebywają rodziny potrzebujące naszej pomocy. 

Chcemy wspólnie jako parafia i ludzie dobrej woli przygotować się do przyjęcia ofiar konfliktu i opieki nad nimi. Przypuszczamy, że będzie ona długotrwała - utrzymanie naszych Gości spowoduje generowanie kosztów takich jak opłaty za energię, gaz, zakup koniecznych przedmiotów i rzeczy, lekarstw. Środki z gromadzone przez parafię zostaną przeznaczone na rzecz rodzin, które znalazły tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii. 

Wiele darów rzeczowych już zostało zgromadzonych, są teraz sortowane i będą przekazane osobom potrzebującym konkretnej pomocy. Jeżeli starczy środków, planujemy również naszych podopiecznych wspomóc, aby mogli rozpocząć życie odnowa podczas powrotu na Ukrainę w celu rozpoczęcia nowego życia. 

Bóg zapłać tym, którzy otworzą swoje serca!

W celu ułatwienia zbiórki środków stworzyliśmy możliwość przekazania środków na platformie zrzutka.pl - link zamieszczamy poniżej.