XXIII Niedziela zwykła

 1. Dziś początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania. W naszej modlitwie będziemy prosili Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i Kościoła. 
 2. Dzisiaj przypada także kolejna rocznica ataku terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku. Niech dobry Bóg okaże miłosierdzie wszystkim, którzy zginęli w terrorystycznych zamachach. 
 3. We wtorek, 13 września, nabożeństwo fatimskie po Mszy św. o godzinie 18.00. W związku z tym nie będziemy odmawiali różańca przed Mszą św. 
 4. W środę, 14 września, będziemy obchodzili święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zostało ono ustanowione na pamiątkę poświęcenia wybudowanej w IV wieku w Jerozolimie bazyliki Krzyża Świętego i odnalezienia relikwii Krzyża Chrystusa. Odpust parafialny w Tczewskiej Farze. 
 5. W czwartek, 15 września, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Bolesną. 
 6. W sobotę, 17 września, przypada kolejna rocznica zbrojnej napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Tego dnia w sposób szczególny będziemy się modlić za wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny.
 7. W najbliższą niedzielę, 18 września, przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Będziemy modlić się za wszystkich pracujących w mediach, aby zawsze służyli prawdzie i dobru. 
 8. Zapraszamy do włączenia się w działalność naszych parafialnych wspólnot, w których można pogłębiać swoją formację duchową i służyć innym. W naszej parafii działają: schola dziecięca, która rozpocznie spotkania od października, Liturgiczna Służba Ołtarza, parafialny zespół charytatywny, ministranci.  Rekolekcjami adwentowymi rozpoczniemy  tworzenie wspólnoty „Domowników Boga” w naszej parafii. Serdecznie zapraszamy i prosimy o modlitwę.   
 9. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas VIII w sobotę 17 września o godzinie 11.00, natomiast dla młodzieży z I klasy szkół ponadpodstawowych  o godzinie 12.00.
 10. I Komunia św. Rodziców uczniów klas III zapraszam z dziećmi na Msze św. w niedzielę 18 września na godzinę 12.00. Po Mszy św. spotkanie organizacyjne. 
 11. Dziękuję wszystkim, którzy czynnie włączyli się w przygotowanie odpustu Matki Bożej Pocieszenia oraz wspierali organizację swoją modlitwą. Dziękuje za przygotowanie posiłku dla pielgrzymów i ciast, dziękuję za przygotowanie Placu Maryjnego i kościoła parafialnego do uroczystości, za sprzątanie kościoła, za oprawę liturgiczną i muzyczną, za przygotowanie wystawy z racji XXV lecia koronacji figury Matki Bożej Pocieszenia. Dziękuję strażakom za pilnowanie porządku, Zakładowi Usług Komunalnych z Tczewa za okazaną pomoc. Dziękuję za ofiary złożone na dekorację kościoła i ołtarza polowego mieszkańcom Rukosinia oraz wszystkim indywidualnym ofiarodawcom. Dziękuję za ofiary złożone dla plebanii przeznaczone na przyjęcie gości.  Dziękuję sołectwom za przygotowanie chlebów i wieńców. Dzięki wspólnemu wysiłkowi mogliśmy wspólnie wielbić Matkę Bożą Pocieszenia. 

Siostry i Bracia, Drodzy Kapłani,

Od 24 lutego tego roku, kiedy Rosja ponownie zaatakowała Ukrainę, staramy się pomagać naszym braciom i siostrom zza wschodniej granicy, przyjmując obywateli Ukrainy pod swój dach, ale także wspierając ich naszą modlitwą. Momentem przejmującym, który wszyscy pamiętamy, było poświęcenie 25 marca Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi.

Dzisiaj ponownie proszę o wsparcie duchowe dla naszych sąsiadów, walczących o wolność i niepodległość, gdyż 14 września tego roku będziemy obchodzili jako dzień modlitw za Ukrainę. Księża proboszczowie poinformują Was o konkretnej formie tej modlitwy.

Zgromadźmy się na Mszy Świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu lub innym nabożeństwie, aby prosić Jezusa Pana i Jego Matkę o zwycięstwo Dobra, a jednocześnie okazać solidarność z cierpiącymi ofiarami rosyjskiej agresji.

Siostry i bracia, powiedzcie o tej inicjatywie obywatelom Ukrainy, którzy mieszkają obok Was. Razem przyjdźcie do kościoła na modlitwę. Niech będzie to doświadczenie wspólnoty i bliskości Boga, które – jak wierzymy  – zmienia świat na lepsze, ku czemu błogosławię.

+Ryszard Kasyna
Biskup Pelpliński

Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju w Ukrainie w środę na godzinę 17.00