Kolęda 2016/2017 roku

koleda2014

Od 28 grudnia 2016 rozpoczynamy tegoroczne duszpasterskie odwiedziny kolędowe. Ich plan wywieszony jest w gablotce oraz dostępny na stronie internetowej naszej Parafii. Już teraz proszę Parafian o modlitwę w intencji duchowych owoców tych spotkań.

W soboty 21 i 28 istnieje możliwość ustalenie kolędy w godzinach wcześniejszych – od 10 do 13.00. Zainteresowane osoby prosze o kontakt telefoniczny – 603 159 564.

Uwaga !

Kolędy w sobotę 28 stycznia w Śliwinach rozpoczną się o godzinie 10.00. 

Przepraszam za zmianę godziny rozpoczęcia kolędy. 

data      

godzina  Miejscowość ulica
28.12.2016 13.00 Rukosin całość
29.12.2016 13.00 Stanisławie od skrzyżowana z drogą na Lubiszewo w kierunku Tczewa, wybudowanie pod Mieścin
30.12.2016 13.00 Stanisławie wzdłuż drogi od Lubiszewa i od skrzyżowania w kierunku Rukocina, Wybudowanie pod Małżewko
2 01.2017 15.30 Szpęgawa Wierzbowa, Lipowa, Słoneczna, Sosnowa, Świerkowa
3.01.2017 15.30 Szpęgawa Brzozowa, Bukowa
4 01.2017 15.30 Szpęgawa Parkowa, Łąkowa, Dębowa
5.01.2017 15.30 Szpęgawa Cisowa, Jarzębinowa
6.01.2017 14.30 Szpęgawa Wieś (poza osiedlem)
7. 01.2017 14.30 Lubiszewo Sambora – od początku do skrzyżowania z ul.Polną
8. 01.2017 15.00 Koncert kolęd kościół
9. 01.2017 15.30 Lubiszewo Sambora od krzyżowania z ul.Polną do końca
10.01.2017 15.30 Lubiszewo Bursztynowa, Lubińskiego, Działkowa, Nowa, Zielona
11.01.2017 15.30 Lubiszewo Sportowa, Słoneczna
12.01.2017 13.00 Lubiszewo Kolęda dekanalna spotkanie kapłanów dekanatu z ks. biskupem w Lubiszewie
13.01.2017 15.30 Lubiszewo Kaszubska, Kociewska, Krótka, Piaskowa, Polna, Stawowa
14.01.2017 14.30 Lubiszewo Pogodna, Spacerowa.
15.01.2017 14.30 Lubiszewo Sosnowa i Leśna
16.01.2017 15.30 Rokitki Kasztanowa – domy
17.01.2017 15.30 Rokitki Kasztanowa – bloki
18.01.2017 15.30 Rokitki Tczewska – lewa strona od początku i Brzozowa
19.01.2017 15.30 Rokitki Tczewska – prawa strona od początku
20.01.2017 15.30 Rokitki Tczewska nowe bloki 85 od A do I i Nowa
21.01.2017 10.00 Rokitki Tczewska nowe bloki 83 od A do E
22.01.2017 14.30 Rokitki Tczewska nowe bloki 83 od F do J
23.01.2017 15.30 Rokitki Słoneczna, Cyprysowa, Piękna
24.01.2017 15.30 Rokitki Kwiatowa
25.01.2017 15.30 Rokitki Leśna
26.01.2017 15.30 Rokitki Polana Leśna
27.01.2017 15.30 Rokitki Świerkowa, Kolejowa, Jesionowa, Krótka
28.01.2017 10.00 Śliwiny Wybudowania przy torach, sad i następnie wzdłuż drogi od Waćmierka do skrzyżowania
29.01.2017 14.30 Śliwiny  Od skrzyżowania w kierunku Gniszewa, Tczewa

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Kościołem Jubileuszowym

par_lubiszewo-017

Od 8 grudnia 2015 roku przeżywamy w kościele powszechnym Rok Miłosierdzia ogłoszony przez papieża Franciszka. Dekretem Biskupa Pelplińskiego nasz kościół dostąpił szczególnego wyróżnienia stając się Kościołem Jubileuszowym z czym wiąże się przywilej uzyskiwania przez wiernych odpustów. W związku z tym drzwi naszej świątyni są „Drzwiami Świętymi”. Korzystajmy z tego wielkiego daru odpustu jaki możemy czerpać ze skarbca Kościoła w tym szczególnym roku. Odpust możemy uzyskać w naszym kościele codziennie, ofiarowując go za siebie lub osobę zmarłą. Odpust jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Wychodząc z kościoła można zabrać obrazek z modlitwą koronki do Bożego Miłosierdzia.

KOŚCIOŁY JUBILEUSZOWE W NASZEJ DIECEZJI

Ojciec święty Franciszek, ogłaszając bullą „Misericordiae vultus” Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, podkreślił możliwość uzyskania odpustu zupełnego, który dla każdego wiernego ma być autentycznym doświadczeniem Bożego miłosierdzia. W związku z powyższym, wyznaczam następujące kościoły w diecezji pelplińskiej jako miejsca, w których wierni mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami:

Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie,
Bazylika Mniejsza pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach
Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie
Kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP w Kartuzach
Kolegiata pw. św. Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim
Sanktuarium MB Szkaplerznej w Zamartem
Sanktuarium Kalwaryjskie we Wielu
Sanktuarium MB Częstochowskiej w Świeciu
Sanktuarium Maryjne w Topolnie
Sanktuarium NMP Królowej Kaszub w Sianowie
Sanktuarium Maryjne Natki Kościoła w Płochocinie
Sanktuarium św. Rocha w Osieku
Sanktuarium Królowej Pomorza i Matki Jedności w Piasecznie
Sanktuarium MB Pocieszenia w Lubiszewie
Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku
Sanktuarium MB Królowej Rodzin w Kościerzynie
Sanktuarium MB Bolesnej w Kościerzynie
Sanktuarium św. Wojciecha w Gorzędzieju
Sanktuarium bł. Daniela Brottier w Chojnicach
Sanktuarium NMP Królowej Krajny w Byszewie

Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim,
Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego w Lęborku
Kościół parafialny pw. Chrystusa Miłosiernego w Chojnicach.
Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego w Gródku
Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego w Liniewie
Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego w Sasinie

Na podstawie decyzji papieża Franciszka, odpust zupełny z okazji Jubileuszu Miłosierdzia, pod zwykłymi warunkami, mogą uzyskać również osoby, które nie mogą nawiedzić ww. kościołów:
Chorzy, starsi i samotni poprzez przyjęcie komunii św. lub uczestniczenie w Mszy św. za pośrednictwem środków społecznego przekazu
Więźniowie za uczestnictwo w nabożeństwach w kaplicach więziennych
Każdy wierny poprzez wykonanie uczynku miłosierdzia co do ciała lub duszy.

Ponadto warto przypomnieć, że decyzją Penitencjarii Apostolskiej z dnia 12 stycznia 2002 r. może uzyskać odpust zupełny wierny, który odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum. Jeżeli zaś wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę
do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie
oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny.

Zachęcając do korzystania z łask odpustu w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, wszystkim kapłanom i wiernym naszej diecezji z serca błogosławię na nieustające trwanie przy Bogu, bogatym w miłosierdzie.

+ Ryszard Kasyna
Biskup Pelpliński

Informacja o możliwości uzyskania odpustu zupełnego  w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia oraz dodatkowych uprawnieniach  związanych z sakramentem pokuty i pojednania
 
Bullą Misericordiae vultus (Oblicze Miłosierdzia) Papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W dokumencie tym oraz w wytycznych dotyczących odpustów i sakramentu pokuty, zawartych w liście Papieża do Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji czytamy, że w Roku Jubileuszowym, który trwa od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r. wierni mogą czerpać z duchowego skarbca Kościoła i uzyskiwać odpusty. Odpust można zyskać raz dziennie dla siebie lub dla zmarłych. Aby uzyskać łaskę odpustu zupełnego należy spełnić zwyczajne warunki określone przez Kościół oraz dodatkowo wypełnić warunki dotyczące Roku Jubileuszowego. Przypominamy, iż zwykłe warunki uzyskania odpustu zupełnego to:
 1. sakramentalna spowiedź,
 2. Komunia Eucharystyczna,
 3. modlitwa według intencji Ojca świętego („Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”     lub inna),
 4. wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego  (gdy brak któregokolwiek z w/w elementów odpust będzie częściowy).
 Dodatkowe warunki związane z odpustem zupełnym w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia można spełnić na cztery różne sposoby:
 
5a.
Wszyscy wierni
 • pielgrzymka do Drzwi Świętych (Bram Miłosierdzia) w jednej z 4 Bazylik Większych w Rzymie lub w katedrze lub w kościele wyznaczonym przez biskupa,
 • uczestnictwo we Mszy Świętej,
 • refleksja nad miłosierdziem,
 • odmówienie wyznania wiary („Wierzę w Boga” lub „Wierzę w Jednego Boga”),
 • modlitwa za papieża.
5b.Wszyscy wierni
 • wykonanie jednego lub kilku uczynków miłosierdzia co do duszy lub ciała,
 • zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia mocą miłości Ojca.

5c.
Więźniowie
 • szczerze pragną na nowo włączyć się w życie społeczeństwa,
 • traktowanie przejścia przez drzwi celi jako przejście przez Drzwi Święte,
 • nawiedzą kaplicę więzienną,
 • uczestnictwo we Mszy Świętej,
 • refleksja nad miłosierdziem,
 • odmówienie wyznania wiary („Wierzę w Boga” lub „Wierzę w Jednego Boga”), 
 • modlitwa za papieża.
 
5d.
Chorzy, starsi, samotni
 • przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją swojej choroby i cierpienia,
 • Komunia Święta lub uczestnictwo we Mszy Świętej i modlitwie wspólnotowej również za pośrednictwem środków masowego przekazu.
Jednocześnie przypominamy, że na mocy Bulli Misericordiae vultus każdy kapłan w Roku Jubileuszowym może rozgrzeszać z grzechu aborcji, a osoby, które przystąpią w Roku Miłosierdzia do spowiedzi u kapłanów z Bractwa św. Piusa X, otrzymają ważne i zgodne z prawem rozgrzeszenie.
 
ROK ŚWIĘTY W NASZEJ PARAFII
Adoracja Najświętszego Sakramentu i dyżur kapłana w konfesjonale w I piątek miesiąca 16.00 – 17.30