Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada 2020

 1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzisiaj jeszcze dodatkowa Msza Święta w kościele o godzinie 16.00.
 2. Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie. 
 3. Z racji Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych podejmujemy modlitwę w ich intencji, odmawiając tzw. zdrowaśki. Zdrowaśki jednorazowe odmawiamy podczas oktawy uroczystości Wszystkich Świętych, natomiast zdrowaśki roczne odmawiać będziemy w każdą I sobotę miesiąca po wieczornej Mszy św. W kościele są wyłożone kartki:  Kartki z wypełnionymi czytelnie danymi proszę składać do skrzynki w kruchcie kościoła lub w zakrystii. 
 4. W poniedziałek, 2 listopada w naszym kościele będą sprawowane Msze Święte w następujących godzinach: 9.00, 16.30 i 18.00.
 5. Przez cały listopad duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, mogą uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki  odpustu zupełnego (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) i przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych, na przykład jutrznię i nieszpory brewiarzowego oficjum za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy za zmarłych najdroższych wiernym, albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii za zmarłych, albo wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
 6. Przypominamy, że decyzją Prezesa Rady Ministrów cmentarze w dniach 1 i 2 listopada są zamknięte.
 7. W środę podczas nowenny o godz. 17.30 nasze modlitwy kierujemy ku Matce Bożej. Powierzajmy Jej wstawiennictwu tych, którzy od nas odeszli do wieczności, oraz tych z naszej wspólnoty parafialnej, których Bóg powoła wkrótce do siebie. 
 8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie – adoracja od 17.30. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00. Okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi w naszym kościele od godz. 17.00. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafianą, tych żyjących, ale i tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową. Uczynimy to zwłaszcza podczas pierwszosobotniego nabożeństwa po Mszy Świętej o godz.18.00. W nawiązaniu do misji parafialnych w I soboty miesiąca będzie adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej do godziny 20.00.
 9. Dziękuję Różom Różańcowym za wielkie zaangażowanie i wspólna modlitwę różańcową w październiku. W listopadzie również będziemy się gromadzić na wspólnej modlitwie różańcowej pół godziny przed Mszą św. od poniedziałku do piątku o 17.30, w sobotę o 8.30.
 10. 10.Odwiedziny chorych: w I piątek od 9.00 mieszkańcy Lubiszewo, Rukosina i Stanisława, w sobotę od 10.00 mieszkańcy Szpęgawy, Rokitek i Śliwin. Planujemy odwiedziny zgodnie z dotychczasowym planem. Osoby, które ze względu na panującą epidemię chcą zrezygnować z wizyty kapłana, proszę kontakt.

XXX Niedziela zwykła – 25 października 2020 2020

 1. W środę w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Boga o silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach. 
 2. W środę gromadzimy się też na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30.
 3. W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu  z racji epidemii obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. Z racji obostrzeń sanitarnych nie będzie w tym dniu procesji na cmentarzu. Po każdej Mszy św. odmówimy modlitwy zaczerpnięte z obrzędów procesji. W naszym kościele będą one sprawowane według następującego porządku 7.30, 9.30, 12.00 i dodatkowa Msza św. o godzinie 16.00. Starajmy nie tak rozłożyć nasze  odwiedziny na cmentarzach, aby się  nie gromadzić zbyt licznie.
 4. W związku z nowymi obostrzeniam informujemy, że w naszym kościele może jednocześnie przebywać 55 osób.  Jeżeli zauważymy, że jest nas więcej, proszę pozostać na zewnątrz kościoła. W niedzielę na Mszach św. o godzinie 9.30 i 12.00 oraz we Wszystkich  Świętych będzie zainstalowane dodatkowe nagłośnienie na zewnątrz. Prosimy o zasłanianie ust i nosa w kościele. Uczestnicząc w nabożeństwach na zewnątrz kościoła przypominamy o zachowaniu dystansu społecznego 1,5 mera oraz o zasłanianiu ust i nosa. 
 5. W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. W naszym kościele w tym dniu Msze Święte w następujących godzinach 9.00; 16.30 i 18.00.
 6. Przez cały listopad duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Stolica Apostolska w tym roku z racji pandemii wydłużyła możliwość uzyskania odpustu na cały listopad. Treść dekretu penitencjarii Apostolskiej w naszym biuletynie oraz na stronie internetowej. 
 7. W obliczu wzrostu liczby nowych zachorowań w związku z pandemią koronawirusa kontynuujemy śpiew Suplikacji z prośbą o ustanie epidemii.
 8. Przed nami ostatni tydzień różańcowy. Przypominam, że codziennie w naszym kościele o godz. 17.30, w soboty o 8.30, w niedzielę o 9.00 na wspólnej modlitwie.
 9. Miesiąc październik przygotowuje nas do Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Z racji Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych podejmujemy modlitwę w ich intencji, odmawiając tzw. zdrowaśki jednorazowe oraz zdrowaśki roczne. Zdrowaśki jednorazowe odmawiamy podczas oktawy uroczystości Wszystkich Świętych przed Mszami św., natomiast zdrowaśki roczne odmawiać będziemy w każdą I sobotę miesiąca po wieczornej Mszy św. W kościele zostaną wyłożone 2 rodzaje kartek:  jedna na zdrowaśki jednorazowe i druga na roczne. Kartki można składać w zakrystii i biurze parafialnym.  

XXIX Niedziela zwykła – 18 października 2020 2020

 1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary do puszek na Papieskie Dzieła Misyjne.
 2. Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wsparliśmy jako parafia w trakcie zbiórki kwotą 1286,56 zł. Dziękuje za złożone ofiary. 
 3. W kalendarzu liturgicznym w dniu 18 października przypada (wyparte przez dzisiejszą niedzielę) święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Jest to dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie szczególnie w tym czasie epidemii, która wymaga ogromnego wysiłku służb medycznych.
 4. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. Naszym orężem jest różaniec. Codziennie w naszym kościele o godz. 17.30, w sobotę o 8.30 i w niedziele o 9.00 gromadzimy się na nabożeństwo różańcowe. Wszystkich parafian zapraszam na tę modlitwę. 
 5. W środę o godz. 17.30 gromadzimy się też w naszym kościele na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 6. W czwartek, 22 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II, a także 72. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski w latach 1926-1948, który dla potrzeb Polaków na wychodźstwie, powołał specjalne zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej.
 7. W związku z nowymi obostrzeniami dotyczącymi liczby wiernych przebywających jednocześnie  w kościele informujemy, że w naszym kościele może jednocześnie przebywać 55 osób.  Jeżeli zauważymy, że jest nas więcej, proszę pozostać na zewnątrz kościoła. W niedziele na Mszach św. o godzinie 9.30 i 12.00 będzie tam zainstalowane dodatkowe nagłośnienie.  Prosimy o zasłanianie ust i nosa w kościele
 8. Miesiąc październik przygotowuje nas do Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Z racji Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych podejmujemy modlitwę w ich intencji, odmawiając tzw. zdrowaśki jednorazowe oraz zdrowaśki roczne. Zdrowaśki jednorazowe odmawiamy podczas oktawy uroczystości Wszystkich Świętych, natomiast zdrowaśki roczne odmawiać będziemy w każdą I sobotę miesiąca po wieczornej Mszy św. W kościele zostaną wyłożone 2 rodzaje kartek:  jedna na zdrowaśki jednorazowe i druga na roczne. Wypełnione kartki można składać w zakrystii i biurze parafialnym.
 9. W nawiązaniu do misji parafialnych w I soboty miesiąca będzie adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej do godziny 20.00. Rozpoczynamy od listopada. 

W tym tygodniu patronują nam:

 • 20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia.
 • 22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), papież Polak, wielki nauczyciel wiary i bezgranicznego zawierzenia Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce. 

XXVII Niedziela zwykła – 4 października 2020 2020

 1. Dziś przypada pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Zachęcam do udziału w codziennej Mszy Świętej i październikowym nabożeństwie odprawianym w naszym kościele od poniedziałku do piątku o godz. 17.30. w sobotę o 8.30, niedzielę o 9.00. Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o odmawianie różańca w domach.
 2. Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny.
 3. W tym duchu przeżyjemy też liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, które przypada w środę, 7 października. Jest to również dzień naszej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, tym bardziej zapraszam na wspólnotową modlitwę do naszego kościoła o godz. 17.30.
 4. Dzisiejsza niedziela wypiera liturgiczne wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu (1182-1226), ojca wielkiej rodziny franciszkańskiej, stygmatyka, którego duchowość wywiera olbrzymi wpływ na życie wierzących i Kościoła. To imię nosi również Ojciec Święty Franciszek, wspomnijmy go w naszych modlitwach.
 5. W poniedziałek 5 października w liturgii wspominamy Siostrę Faustynę Kowalską (1905-1938) ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przez jej wstawiennictwo prośmy o miłosierdzie Boże dla nas i dla całego świata.
 6. W przyszłą niedzielę, 11 października będziemy przeżywali kolejny Dzień Papieski, który na trwałe wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Świętego Jana Pawła II.
 7. Zapraszamy na wspólny pogrzeb dzieci  zmarłych przed urodzeniem, których rodzice z różnych powodów sami nie pochowali. Msza św w dolnym kościele parafii Matki Kościoła we wtorek 6 października o godz. 16.00. Po Mszy pochówek w grobowcu na Cmentarzu Komunalnym.
 8. Dzisiaj po Mszach św. zbiórka ofiar na Stolicę Apostolską
 9. Spotkani rodziców dzieci mających przystąpić do I Komunii św. w sobotę 17 października o godzinie 10.00 w kościele
 10. 10.Decyzją ks. biskupa sakrament Bierzmowania będzie udzielany młodzieży po ukończeniu szkoły podstawowej, w związku z powyższym Młodzież z klas VIII będzie bierzmowana najwcześniej pod koniec przyszłego roku, terminy najbliższych spotkań podam w najbliższym czasie. Młodzież z klas VII rozpocznie przygotowanie do sakramentu bierzmowania, w przyszłym roku – w klasie VIII. 
 11. 11.Pamiętajmy o konieczności zachowania środków bezpieczeństwa związanych z epidemią. Przypominam o konieczności zasłaniania ust i nosa w kościele.

XXVI Niedziela zwykła 27 września 2020

 1. Dzisiejsza niedziela w Kościele w szczególny sposób jest poświęcona migrantom i uchodźcom. Ma on nas uwrażliwić na doświadczanie niesprawiedliwości, krzywdy i często na nieludzki los tych, którzy z różnych powodów opuszczają swoją ojczyznę, poszukują dla siebie i swoich bliskich bezpiecznego miejsca w innych krajach. Osobistymi modlitwami obejmijmy ludzi, którzy opuścili swój dom rodzinny z powodu toczących się wojen, prześladowań i terroru. Prośmy Bożą Opatrzność, aby dzięki pomocy dobrych ludzi znaleźli dla siebie bezpieczne miejsce.
 2. We wtorek, 29 września, w kalendarzu liturgicznym obchodzone jest święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. W piątek, 2 października, wspominamy Świętych Aniołów Stróżów. Może na co dzień nie zawsze pamiętamy, że to miłosierny Bóg troszczy się o każdego z nas, posyłając nam swoich aniołów, którzy chronią nas i nam pomagają. Anioły są przejawem obecności Boga w świecie. Łączą niebo z ziemią. Dlatego korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy o pomoc, zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakować nadziei.
 3. W środę tradycyjnie gromadzimy się na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30.
 4. W najbliższy czwartek rozpoczyna się październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Już dzisiaj zachęcam dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału w codziennej Mszy Świętej i w nabożeństwie różańcowym, które w naszym kościele będziemy odprawiali o godz. 17.30 od poniedziałku do piątku, w sobotę o 8.30 a w niedzielę o godzinie 9.00. Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o wspólne odmawianie różańca w domach. W naszych modlitwach pamiętajmy też o studentach rozpoczynających rok akademicki.
 5. W liturgiczne wspomnienie Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która jest patronką misji katolickich, w Kościele obchodzimy Dzień Misyjny Sióstr Zakonnych. W osobistych modlitwach pamiętajmy o wielkiej rzeszy sióstr zakonnych, które całkowicie poświęciły się nie tylko głoszeniu Chrystusowej Ewangelii w różnych zakątkach świata, ale zajmują się także krzewieniem kultury, wychowują młode pokolenia i w pokorze służą pomocą najsłabszym, bezbronnym i zagubionym.
 6. W tym tygodniu przypada pierwszy; czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30 będziemy prosili o liczne i święte powołania do kapłaństwa, o wytrwanie dla tych, którzy zostali już powołani do pracy w Kościele. W pierwszy piątek okazja do spowiedzi świętej w naszym kościele będzie od godziny 17.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu również od godz. 17.00. W pierwszą sobotę Niepokalanemu Sercu Bożej Matki oddajemy nasze rodziny i całą wspólnotę parafialną – zapraszam na Mszę Świętą i pierwszosobotnie nabożeństwo o godz. 8.30.
 7. Chorych odwiedzamy w tym tygodniu według następującego porządku: w piątek od 9.00 mieszkających w Lubiszewie, Rukosinie i Stanisławiu a w sobotę od 10.00 zamieszkałych w Szpęgawie, Rokitkach i Śliwinach.
 8. Pamiętajmy o konieczności zachowania środków bezpieczeństwa związanych z epidemią . Przypominam o konieczności zasłaniania ust i nosa w kościele.

XXV Niedziela zwykła 20 września 2020

 1. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Media mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze młode pokolenie. 
 2. Trwa rok szkolny i katechetyczny. Proszę, aby dla dzieci, młodzieży, ale i rodziców, katechetów i wychowawców był to czas rozpoczęty w imię Boże. Zachęcam też, aby poza nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu duchowego, dla umacniania swojej komunii z Bogiem. Jest wiele propozycji, choćby działające u nas koła, organizacje katolickie, parafialna Caritas, schola, Liturgiczna Służba Ołtarza… Zapraszam wszystkich chętnych do wspólnej pracy. 
 3. W poniedziałek, 21 września, obchodzimy święto Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo módlmy się o to, abyśmy jak on, dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim.
 4. W liturgiczne wspomnienie Świętego Ojca Pio, który z najwyższą czcią pochylał się nad Eucharystią i nad wszystko kochał Matkę Najświętszą. Przed Mszą Świętą spotykamy się na środowej Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30, aby wypraszać potrzebne nam łaski.
 5. W przyszłą niedzielę, 27 września, w Kościele będziemy obchodzić 106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy oraz Światowy Dzień Turystyki. 
 6. Pary, które planują zawrzeć sakrament małżeństwa jeszcze w tym roku lub w przyszłym, prosimy o uczestnictwo w programie przygotowania do małżeństwa Weekend dla narzeczonych z lekcją tańca. Jest to obowiązująca w naszej diecezji forma przygotowania do sakramentu małżeństwa prowadzona przez małżonków i księży. Terminy i zapisy na stronie www.ewangelizacjapelplin.pl”. 
 7. Pamiętajmy o konieczności zachowania środków bezpieczeństwa związanych z epidemią . Przypominam o konieczności zasłaniania ust i nosa w kościele.

W tym tygodniu patronują nam:

 • ï21 IX – św. Mateusz Apostoł i Ewangelista (†około 60), Pan Jezus dokonał w nim cudu nawrócenia, stał się Chrystusowym uczniem i autorem jednej z Ewangelii.
 • ï23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki czciciel Eucharystii i Matki Bożej.

XXIII Niedziela zwykła – 6 września 2020

 1. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W tym czasie w kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Podczas Eucharystii każdego dnia nadchodzącego tygodnia, przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki, będziemy prosili Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła.
 2. W poniedziałek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela, jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus ponawia swoją paschalną Ofiarę „za życie świata”.
 3. 15 września (najbliższy wtorek) przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. 
 4. Do Tej, która tyle wycierpiała pod krzyżem, skierujemy osobiste prośby w środę podczas Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Mszy Świętej o godz. 17.30. 
 5. W czwartek, 17 września, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.
 6. W trakcie Misji Parafialnych codziennie odmawialiśmy wspólnie różaniec o godzinie 17.30. Jako wspólnota parafialna chcielibyśmy kontynuować ten zwyczaj. Zapraszam do wspólnej modlitwy, Róże Różańcowe i wszystkich parafian. Niech to będzie nasza wspólna modlitwa w intencji parafii, naszych osobistych intencjach. Wypraszajmy poprzez Maryję potrzebne łaski
 7. Pary, które planują zawrzeć sakrament małżeństwa jeszcze w tym roku lub w przyszłym, prosimy o uczestnictwo w programie przygotowania do małżeństwa Weekend dla narzeczonych z lekcją tańca. Jest to obowiązująca w naszej diecezji forma przygotowania do sakramentu małżeństwa prowadzona przez małżonków i księży. Terminy i zapisy na stronie www.ewangelizacjapelplin.pl”. 
 8. Dziękuję służbie liturgicznej, szafarzom, pocztom sztandarowym, osobom niosącym feretrony, Sołectwom za przygotowanie chlebów na procesję z darami dożynkowymi, sołectwu Szpęgawa za wieniec dożynkowy, wszystkim zaangażowanym w przygotowanie kościoła i placu Jana Pawła na odpust oraz za sprawne uporządkowanie placu po sumie odpustowej. dziękuję za ofiary złożone na kwiaty przez mieszkańców Rukosina i osoby indywidualne. 
 9. Dziękuję za złożone dzisiaj ofiary na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.  Po Mszy świętej zbiórka ofiar na Ziemię Świętą. 
 10. 10.Sołtys Stanisławia zaprasza na spotkanie sołectwa w piątek 18 września na godzinę 19.00. 
 11. 11.Pamiętajmy o konieczności zachowania środków bezpieczeństwa związanych z epidemią. Przypominam o konieczności zasłaniania ust i nosa w kościele.

XXIII Niedziela zwykła 6 września 2020

 1. Dzisiaj w naszym sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia odchodzimy odpust. O godzinie 12.00 suma odpustowa pod przewodnictwem ks. bp. Ryszarda Kasyny. Przygotowywaliśmy się duchowo do tego wydarzenia pod przewodnictwem Ojców Karmelitów. Jeszcze raz pragnę podziękować Ojcom Krzysztofowi i Jarosławowi za przyjęcie naszego zaproszenia i przeprowadzenie Misji Parafialnych. Wzorem misyjnego tygodnia zapraszam do odmawiania wspólnie różańca w dni powszednia o 17.30, a w niedzielę o godzinie 9.00. Proszę o pomoc w tym zakresie Róże Różańcowe.
 2. Wrzesień, podobnie jak sierpień, przemierzamy z Maryją. W najbliższy wtorek, 8 września, przypada jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Polecając Bożej Opatrzności, za przyczyną i wstawiennictwem Matki Bożej, przyszłoroczne plony, pamiętajmy, że i my jesteśmy „uprawną rolą”, na którą pada ziarno słowa Bożego. Jaki ono wydaje w moim życiu owoc – oto pytanie, jakie w kontekście tego święta warto sobie samemu postawić. 
 3. Serdecznie zapraszam na środową Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Mszę Świętą sprawowaną w naszym kościele o godz. 17.30.
 4. W przyszłym tygodniu będą jeszcze przyjęcia do I Komunii św. Proszę parafian o takie zaplanowanie niedzieli 13 września, aby o godzinie 12.00 były miejsca dla gości dzieci I komunijnych. Można przyjść na godzinę 7.30, 9.30 lub w sobotę na godzinę 18.00
 5. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej zaprasza kandydatów, którzy rozpoznają w sobie powołanie do kapłaństwa, do rozpoczęcia formacji i studiów w pelplińskim seminarium, które jest częścią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowani proszeni są o zgłoszenie się najpóźniej do 1 października 2020 r. na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 585361664) oraz o złożenie w Rektoracie Seminarium odpowiednich dokumentów. Szczegółowe informacje na temat warunków przyjęcia są podane na stronie internetowej seminariumpelplin.pl oraz w gablocie ogłoszeń w naszym kościele. Można się z nimi zapoznać także w biurze parafialnym. 
 6. Dziękuję Parafianom za udział w Misjach parafialnych, za życzliwość okazaną Ojcom Karmelitom, za ofiary złożone na rzecz dzieł prowadzonych przez Karmelitów, za pomoc w przygotowaniu odpustu, za uporządkowanie placu Maryjnego i wystrój kościoła i ołtarza na odpust parafialny. Za dary na stół plebanijny. 
 7. Pamiętajmy o konieczności zachowania środków bezpieczeństwa związanych z epidemią . Przypominam o konieczności zasłaniania ust i nosa w kościele. 

XXII Niedziela zwykła – 30 sierpień 2020

 1. Wakacje, urlopy dobiegają końca. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluje o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonuje się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która jest osobistym spotkaniem z Panem. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego we wtorek o godzinie 16.00. 
 2. W sobotę rozpoczęliśmy Misje Parafialne, które będą trwały przez cały tydzień. Ojcowie Karmelici będą w tym tygodniu naszymi przewodnikami duchowymi. Zapraszam do uczestniczenia w spotkaniach rekolekcyjnych oraz do odwagi skorzystanie z indywidualnego spotkania z rekolekcjonistami, jeżeli ktoś odczuwa taką potrzebę
 3. We wtorek przypada 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. Naszą powinnością jest pamiętać o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych po zakończonej wojnie w więzieniach politycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.
 4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Zachęcam wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty, aby z czystym sercem rozpocząć nowy rok szkolny i katechetyczny. W naszych modlitwach w te najbliższe dni prośmy o dobrą pogodę dla pracujących na roli, aby mogli kontynuować zbiory plonów. Modlimy się także za misje i misjonarzy. Spowiedzi w tym tygodniu z racji Misji parafialnych słuchamy codziennie od 20.00 do 21.00, przed każdą Mszą św. oraz w piątek od godziny 17.00 – szczególnie zapraszamy dzieci.
 5. W czwartek będziemy dziękowali za dar Eucharystii i kapłaństwa, będziemy też prosili o liczne i święte powołania kapłańskie. Zapraszam też do licznego udziału w pierwszopiątkowej adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00, a także do udziału w Mszy Świętej, do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej.  Pierwszosobotnia Msza Święta z nabożeństwem ku czci Niepokalanego Serca Maryi w naszym kościele o godz. 9.00. Niech to będzie okazja do oddania codziennych spraw, a zwłaszcza związanych z początkiem roku szkolnego, naszej niebieskiej Matce.
 6. Przyjęcie do pierwszej Komunii św. w tym roku, w związku z epidemią, odbywają się w małych około pięcioosobowych grupach w dniach od 29 sierpnia do 13 września. 
 7. Chorych Ojcowie rekolekcjoniści będą odwiedzać w piątek od godziny 9.00 w Lubiszewie, Rukosinie i Stanisławiu, w sobotę od godziny 10.00 w Szpęgawie, Rokitkach i Śliwinach. Chorych można zgłaszać w zakrystii i biurze parafialnym. Chorzy, których odwiedzamy systematycznie w pierwsze piątki i soboty odwiedzimy bez dodatkowego zgłoszenia. 
 8. 6 września o godzinie 12.00 w trakcie Mszy św.  odpustowej ku czci Matki Bożej Pocieszenia będziemy również dziękować za plony. Uroczystościom w tym roku będzie przewodniczył ks. biskup Ryszard Kasyna.
 9. Pamiętajmy o konieczności zachowania środków bezpieczeństwa związanych z epidemią koronawirusa. Przypominam o konieczności noszenia maseczek w kościele.
 10. 10.W dniach od 30 sierpnia do 5 września w naszej parafii odbywają się  się Misje Parafialne, które przeprowadzą ojcowie Karmelici. Proszę o modlitwę w intencji Misji parafialnych, aby przyniosły dobre owoce.

bez nazwy 18

XXI Niedziela zwykła – 23 sierpień 2020

 1. Przed nami ostatni tydzień sierpnia – miesiąca trzeźwości, a dla wielu ostatnie dni urlopów i wakacji. Starajmy się jak najlepiej wykorzystywać ten czas na pogłębienie naszych wzajemnych relacji rodzinnych czy przyjacielskich, na dobrą lekturę i budujące rozmowy. Zachęcam przy tej okazji do lektury książek i prasy katolickiej. Od soboty rozpoczynamy misje parafialne. Zapraszam na rozpoczęcie o godzinie 18.00. Codziennie adoracja o godzinie 20.00. w trakcie adoracji możliwość spowiedzi św. o 21 Apel Jasnogórski.
 2. Dzisiaj przypada Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Polecajmy  ich Bożemu Miłosierdziu.
 3. W poniedziałek, 24 sierpnia, w liturgii przypada święto Świętego Bartłomieja, Apostoła. Tradycja głosi, że zaniósł Ewangelię aż do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską.
 4. W środę ponownie nasze myśli i serca skierujemy na Jasną Górę, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. Nasze zawierzenie Pani Jasnogórskiej w naszym kościele ponowimy również podczas Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30.
 5. W sobotę, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo Świętego Jana Chrzciciela. Jest to drugie wspomnienie w kalendarzu liturgicznym tego świętego, po czerwcowej uroczystości jego narodzenia (24 VI). Za swoją bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, a później Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę. Tego dnia będziemy prosili go o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w naszym całym narodzie.
 6. W trakcie ostatnich zbiórek zebraliśmy na: pojazdy dla misjonarzy 1999 zł, dla ofiar W Bejrucie – 1222 zł. Za wielkie serca serdeczne Bóg zapłać.  
 7. Przyjęcie do pierwszej Komunii św. w tym roku, w związku z epidemią, odbywają się w małych około pięcioosobowych grupach w dniach od 29 sierpnia do 13 września. 
 8. 6 września o godzinie 12.00 w trakcie Mszy św.  odpustowej ku czci Matki Bożej Pocieszenia będziemy również dziękować za plony. Uroczystościom w tym roku będzie przewodniczył ks. biskup Ryszard Kasyna.
 9. Pamiętajmy o konieczności zachowania środków bezpieczeństwa związanych z epidemią koronawirusa. Przypominam o konieczności noszenia maseczek w kościele.
 10. 10.W dniach od 30 sierpnia do 6 września w naszej parafii odbędą się Misje święte, które przeprowadzą ojcowie Karmelici. Proszę o modlitwę w intencji Misji parafialnych, aby przyniosły dobre owoce.

W tym tygodniu patronują nam:

 • 24 VIII – św. Bartłomiej Apostoł (†około 70), powołany przez Pana Jezusa do grona Dwunastu.
 • 27 VIII – św. Monika, matka św. Augustyna (354-430), która swoją wytrwałą modlitwą wyprosiła jego nawrócenie.
 • 28 VIII – św. Augustyn (354-430), syn św. Moniki, po nawróceniu został biskupem i wybitnym teologiem; doktor Kościoła.