Ks. Franciszek Chyliński (1939-1948)

Urodził się 20 lipca 1919 roku w Wejherowie, tam też uczęszczał do szkoły średniej i tam też uzyskał maturę. Studia podjął w Seminarium Duchownym w Pelplinie i 17 grudnia 1932 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa S. W. Okoniewskiego. Pracę wikarego podjął w Miłobądzu, a potem w Czersku. Parafię lubiszewską objął w 1939 roku po ks. Bolesławie Piechowskim; dopiero 27 sierpnia 1947 roku został jej proboszczem. Będąc administratorem parafii lubiszewskiej przez całą wojnę, posiadał również kuratele nad kościołem w Swarożynie (od l XI 1940 do 30 VI1945 roku). 30 grudnia 1948 roku niespodziewanie zrezygnował z probostwa w Lubiszewie, by zostać później administratorem parafii Pieniążkowo. Na emeryturę przeszedł l września 1971 roku. Zmarł l kwietnia 1977 roku w szpitalu w Gdańsku.