Ks. Kazimierz Mokwa (1986-1988)

Urodził się 12 listopada 1930 roku w Laskowicach Pomorskich. W 1950 roku ukończył wydział humanistyczny Państwowego Liceum i Gimnazjum w Grudziądzu. Po zdaniu matury, rozpoczął w 1950 roku studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał l O maja 1956 roku z rąk biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego. W latach 1956-1957 pracował jako wikariusz w Redzie, w latach 1957-1962 w parafii św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim. Od ł września 1962 roku, do chwili objęcia lubiszewskiej parafii, pełnił funkcję administratora parafii Ostrowite koło Chojnic. Proboszczem w Lubi-szewie został l sierpnia 1986 roku i pełnił tę funkcję stosunkowo krótko, bo do 30 lipca 1988 roku. Po rezygnacji z probostwa lubiszewskiego przeniósł się do zakonu Księży Misjonarzy Ducha Świętego w Bydgoszczy. Za jego probostwa zostało zakończone malowanie wnętrza kościoła lubiszewskiego. Zmarł 11 lutego 2015 r.