Ks. Stefan Rejewski (1969-1986)

Urodził się 22 września 1929 roku w Łasinie. W 1949 roku zdał egzamin dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu. Po maturze rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 1955 roku. Będąc wikariuszem, początkowo pracował w Redzie, Pelplinie, Toruniu i Tczewie (parafia św. Józefa). W 1955 roku rozpoczął, a w 1960 ukończył studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskując tytuł magistra filologii polskiej. Po ukończeniu KUL, uczęszczał na zajęcia Studium Foniatrycznego w Katowicach. Od 1966 roku wykładał fonetykę pastoralną w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie; jest cenionym fachowcem od fonetyki i wymowy języka polskiego. Po objęciu placówki parafialnej w Lubi-szewie, ks. Stefan Rejewski podjął się kontynuacji dzieła swego poprzednika. W zakresie modernizacji budynku kościelnego przeprowadził prace renowacyjne dachu, dokonał remontu sufitu, elewacji kościoła, jak też unowocześnienia nagłośnienia wewnątrz kościoła. Ponadto wybudował w 1974 roku nową, większą kostnicę wg projektu Romana Klobucha i Jarosława Piotrowskiego. Zainstalował nowe ławki na chórze, ogrodził murarką cmentarz i w 1981 roku wybudował wokół cmentarza kamienny parkan (z dawnego ogrodzenia pozostały słupy bramy cmentarnej, wykonane z murowanej cegły). Z prac konserwacyjnych należy wymienić jeszcze rozpoczęcie l lipca 1986 roku wielkiej inwestycji malowania i odrestaurowania wnętrza kościoła (malowanie zostało zakończone za kadencji ks. Kazimierza Mokwy), jak też przeprowadzenie pod nadzorem Pracowni Konserwacji Zabytków konserwacji obrazu św. Piotra, obrazu Chrystus wśród Świętych i obrazu Maryja Wniebowzięta. Za probostwa ks. Stefana Rejewskiego parafia regularnie obchodziła ,,Niedziele Biblijne", „Dni Eucharystyczne" i „Suche Dni" (modlono się o powołania kapłańskie). Ksiądz Rejewski w historii parafii lubiszewskiej zapisał się również jako organizator pielgrzymek do miejsc poświęconych czci Matki Bożej. l sierpnia 1986 roku został proboszczem parafii pod wezwaniem św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim. Zmarł 29 października 2009 r.