Plac Koronacyjny

Staoltarz062864raniem ks.proboszcza Romana Misiaka jako wotum wdzięczności za koronację figury Matki Bożej Pocieszenia na placu przed kościołem wzniesiono ołtarz oraz pobudowano stacje Drogi Krzyżowej. Prace obejmowały nie tylko budowę ołtarza, ale także uporządkowanie terenu, na którym gromadzą się wierni podczas uroczystości oraz budowę parkingu.

Konsekracji ołtarza polowego na Placu Koronacyjnym oraz poświęcenia stacji Drogi Krzyżowej dokonał ks.biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga w dniu 1 września 2007 r. Uroczystości 10-lecia koronacji odbyły się 2 września 2007 r. pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego.