VII Niedziela zwykła 19 lutego 2017 r.

  1. Dzisiaj o godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. spotkanie formacyjne. Przypominam, że w naszej parafii do sakramentu bierzmowania przygotowuje się młodzież z klas I i II gimnazjum.
  2. We wtorek 21 lutego  przypada I rocznica śmierci ks. Romana Misiaka długoletniego proboszcza parafii Lubiszewskiej. W tym dniu o godzinie 18.00 zostanie odprawiona Msza św., na którą wszystkich serdecznie zapraszam. Niech nasza obecność będzie wyrazem wdzięczności za Jego wieloletnią posługę w naszej parafii. 
  3. W tym tygodniu, w środę, 22 lutego, przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu, ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Przez tyle lat wielką modlitewną miłością otaczaliśmy św. Jana Pawła II, o którym z taką dumą mówiliśmy: Piotr naszych czasów. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.
  4. Trochę danych statystycznych tym razem finansowych. W roku 2016 nasza wspólnota zakupiła i zamontowała oświetlenie dookoła kościoła, wykonała remont kapitalny remont zakrystii wraz z wymianą rozdzielni elektrycznej, zakupiono nowe oświetlenie prezbiterium. Parafia ma również zobowiązania wobec kościoła diecezjalnego - przekazane na rzecz Diecezji środki  obejmują: kolekty na Wyższe Seminarium Duchowne, kolekty na budujące się kościoły w naszej diecezji, zbiórko charytatywne, szkolnictwo katolickie, ofiary na rzecz misji katolickich, opłaty za materiały duszpasterskie. Pozostałe środki z budżetu parafii przeznaczone są na działalność bieżącą.  Remont plebanii częściowo został pokryty ze środków parafialnych. Dziękuję wszystkim parafianom za wsparcie finansowe poprzez kolekty, darowizny składane z okazji przyjmowania sakramentów świętych, ofiary celowe na remont kościoła i plebanii. Dziękuję wszystkim którzy wspierają wspólnotę parafialną swoją pracą na rzecz kościoła, porządku na cmentarzu, za pomoc w pracach przy utrzymaniu plebanii. Kościół i plebania są własnością wspólnoty parafialnej. Wszystkim więc nam zależy, aby to dobro wspólne mogło służyć nam wszystkim jak najdłużej. Parafia nie posiada zadłużenia.