XXXI Niedziela zwykła 5 listopada 2017 r.

  1. W tym roku planujemy zorganizowanie Koncertu Kolęd w II święto Bożego Narodzenia. Zapraszam na próbę wszystkich zainteresowanych włączeniem się w przygotowania do plebanii w sobotę 11 listopada na godzinę 10.00 do plebanii.
  2. Dziękuję za złożone ofiary na pokrycie kosztów remontu pomnika poświęconego                    ks. Bolesławowi Piechowskiemu w wysokości 2220, 57 zł.
  3. Dziękujemy Różom różańcowym za przewodniczenie w październiku wspólnym modlitwom różańcowym, oraz dzieciom.
  4. Serdeczne podziękowania dla Pana Chmielewskiego za udostępnienie przyczepy do liści. jednak muszę z przykrością stwierdzić, że na przyczepie do liści znajdowały się różne przedmioty, również np. parasole. Dziękuję Panom Michałowi oraz Piotrowi i ich współpracownikom za uporządkowanie otoczenia pomnika ks. Bolesława Piechowskiego. Wszystkim serdecznie dziękuję za porządek na cmentarzu.
  5. Dzisiejsza niedziela to Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym. Zbiórka do puszek na Fundusz Organizacji „Kościół w potrzebie”.
  6. Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Do wtorku o godz: 17.45 modlimy się za zmarłych w „wymieniankach” za zmarłych.
  7. W czwartek, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata.
  8. W przyszłą sobotę, 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie.
  9. W przyszłym tygodniu o godzinie 11.15 spotkanie dzieci I komunijnych razem z rodzicami. W trakcie Mszy św. o godzinie 12.00 poświęcenie książeczek do nabożeństwa.