III Niedziela zwykła 21 stycznia 2018 r.

  1. Trwamy ze wszystkimi wspólnotami chrześcijańskimi na świecie w tradycyjnej modlitwie o jedność chrześcijan. Tydzień modlitw zakończy się w czwartek, w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Zachęcamy do udziału w spotkaniach modlitewnych w naszej okolicy.
  2. W piątek przypada w Kościele w Polsce Dzień Islamu. Poznawanie innych kultur i religii pomaga w przezwyciężaniu podziałów i nienawiści. Prośmy jedynego Boga, który na różne sposoby objawia się ludziom, o pokój i braterstwo w świecie.
  3. W tym tygodniu zakończyliśmy kolędy. Odwiedziliśmy w tym czasie około 900 rodzin. Dziękujemy Wam drodzy parafianie za życzliwość i otwarte drzwi Waszych domów. Spotkania kolędowe są okazją do bliższego poznania się duszpasterzy z mieszkańcami parafii. Dziękujemy za okazję do wspólnej modlitwy. Kolędy przebiegały bardzo sprawnie, zdarzyło się jednak trochę trudności, za które przepraszam. Dziękujemy za złożone w trakcie kolęd ofiary, które zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania mieszkania dla ks. Krzysztofa. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na prace wynikające z decyzji Straży Pożarnej, zobowiązującej parafię do zainstalowania wyłącznika przeciwpożarowego prądu, wyposażenia kościoła w instalację wodociągową przeciw pożarową z hydrantami wewnętrznymi, zaktualizowania instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego kościoła, zainstalowania systemu sygnalizacji pożarowej z monitoringiem podłączonym do komendy Powiatowej PSP w Tczewie, i przeprowadzenia badań sprawności instalacji elektrycznej i odgromowej. Instrukcja została zaktualizowana, trwa konserwacja i wymiana osprzętu elektrycznego konieczna do przeprowadzenia badań instalacji elektrycznej. Instalacji odgromowa jest również przygotowywana do przeprowadzenia pomiarów. Pozostałe zalecenia powinny być wykonanie do 30.11. 2018 r. Wykonanie tych zaleceń będzie bardzo kosztowne, będziemy starali się pozyskać środki finansowe z zewnątrz oraz prosili o wsparcie wspólnotę parafialną.
  4. Pozostając w w temacie finansów parafii chcę podziękować wszystkim, którzy wspierali finansowo remonty w kościele i parafii. W tym roku udało się wyremontować pomnik poświęcony ks. Bolesławowi Piechowskiemu, dziękuję wszystkim parafianom za wsparcie finansowe tej inicjatywy. Szczególnie dziękuję rodzinie Bobkowskich z Gdańska,  ks. Józefowi, parafianom za ofiary indywidualne i za ofiary złożone na kolektę. Koszt remontu pomnika wyniósł 22000 zł. W kościele po ubiegłorocznym remoncie zakrystii, w tym roku przy wsparciu Urzędu Gminy zostały wyremontowane drzwi kościoła, oraz zamontowanie nowe drzwi wejściowe  od strony południowej które ufundowali nasi parafianie - Państwo Dubińscy. Na ten cel były przeznaczone kolekty inwestycyjne w tym roku.Wszystkim dziękuję za okazaną pomoc. Koszt prac wyniósł 52000 zł.
  5. Poszukujemy nieustannie środków na remont dachu kościoła, który zgodnie z wykonanymi kosztorysami szacowany  jest na około 3 miliony złotych.
W tym tygodniu patronują nam: • 24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup Genewy w Szwajcarii, gorliwy misjonarz zabiegający o nawrócenie protestantów, propagator życia duchowego wśród świeckich, ogłoszony Doktorem Kościoła i patronem dziennikarzy. • 25 I – św. Paweł Apostoł (I w.), nawrócony prześladowca pierwszych chrześcijan, gorliwy głosiciel Ewangelii wśród pogan. • 26 I – święci Tymoteusz i Tytus (I w.), towarzysze wypraw misyjnych św. Pawła Apostoła, a następnie biskupi i męczennicy za wiarę.