IV Niedziela Wielkiego Postu 11 marca 2018 r.

  1. W środę minionego tygodnia nasza parafia przeżywała wizytację kanoniczną w trakcie której ks.bp. Ryszard Kasyna udzielił 44 osobom z naszej parafii sakramentu bierzmowania. Dziękuję wspólnocie Szkoły Podstawowej w Lubiszewie za bardzo miłe przyjęcie i chcę pogratulować pięknie przygotowanego przez dzieci programu. Dziękuję wspólnocie  Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu, Panu Stanisławowi Orlikowskiemu i jego rodzinie   za miłe przyjęcie ks. Biskupa. Dziękuję Radzie Parafialnej i zelatorkom Żywego Różańca, szafarzom, Osobom które zadbały o porządek i dekorację w kościele, służbie liturgicznej. Bardzo dziękuję parafianom za troskę o plebanię - za pomoc w przygotowaniu do wizytacji biura parafialnego, budynku plebanii, za pomoc w kuchni.
  2. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w najbliższą sobotę 17 marca po Mszy św. o godzinie 9.00 w plebanii.
  3. Rozważając mękę Pańską, łączymy nasze cierpienia i troski z cierpiącym Jezusem. Zapraszamy na drogę krzyżową w piątek o godz. 17.30 i na gorzkie żale w niedzielę o godz. 15.00.
  4. W przyszłą niedzielę kolekta na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.
  5. W niedzielę 11 marca o godzinie 11.30 spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I komunii św.
  6. Dzisiaj po Mszach św. Grupa charytatywna z naszej parafii prowadzi zbiórkę pieniężną przeznaczoną na pomoc świąteczną dla najbardziej potrzebujących z naszej wspólnoty. Dary rzeczowe można przynosić do zakrystii od 11 do 18 marca. Pomocą obejmujemy około 40 rodzin.
  7. Rekolekcje dla dzieci ze szkoły podstawowej odbędą się w dniach 14-16 marca 2018 r.
  8. We wtorek, 13 marca przypadnie 5. rocznica wyboru papieża Franciszka. Otoczmy w tym dniu Ojca Świętego i wszystkie jego dzieła naszymi serdecznymi modlitwami.
  9. W dniu 16 marca 2018 r.w godzinach 15.00 do 17.00 odbędzie się Dzień Otwarty Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tczewie przy ul. Wodnej 6.
  10. Z parafii Matki Kościoła wyruszy II Parafialna Droga Krzyżowa do Lubiszewa. Rozpocznie się ona w piątek 16 marca po wieczornej Mszy św. o godz. 18.30 w kościele dolnym. Podobnie jak w roku ubiegłym rozważania I stacji będą przy pomniku św. Jana Pawła II. Następnie tą samą trasą z roku poprzedniego wyruszymy w grupach ok. 10 osobowych na Drogę Krzyżową. Zapisy rozpoczną się 1 marca i potrwają do 16 marca włącznie w naszym biurze parafialnym. Opłata wpisowa na pokrycie kosztów organizacyjnych wynosi 5 zł. Przypominamy o zaopatrzeniu się w elementy odblaskowe podczas przemarszu trasą Drogi Krzyżowej.