IV Niedziela Adwentu – 23 grudnia 2018 r.

 1. Ostatnia niedziela Adwentu kieruje nasz wzrok w stronę Maryi Panny, w której życiu wypełnia się obietnica Pana Boga, złożona praojcom w wierze. Przeżywajmy nadchodzące święta z głęboką nadzieją na nowe Boże narodzenie w naszych sercach i w naszej parafialnej wspólnocie. 
 2. W poniedziałek Msza święta o godzinie 9.00. Po Mszy św. zapraszam ministrantów i grupę liturgiczną na spotkanie do plebanii.
 3. Zasiadając jutro do wigilijnej wieczerzy, pamiętajmy nie tylko o licznych świątecznych tradycjach, ale nade wszystko o wspólnej modlitwie, odczytaniu fragmentu Ewangelii oraz śpiewie kolęd. 
 4. Msza Święta pasterska zostanie odprawiona o godz. 24.00.
 5. Msze Święte w uroczystość Bożego Narodzenia o godzinie 9.30 i 12.00, a w drugi dzień świąt według porządku niedzielnego. 
 6. W czwartek, w święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty, tradycyjnie pobłogosławimy wino. 
 7. W piątek, w święto Młodzianów, męczenników z Betlejem, pragniemy modlić się w intencji dzieci nienarodzonych i niemowląt.
 8. Kolędy rozpoczynamy od 28 grudnia 2018 r. wg. porządku wywieszonego w gablocie, na stronie internetowej oraz w biuletynie parafialnym. Mam nadzieję, że wszystkich parafian ująłem w planie, jeżeli jednak dostrzeganą Państwo jakieś nieścisłości lub braki proszę o kontakt. Plan ma pomóc w odwiedzinach duszpasterskich, jeżeli w proponowanym terminie nie będzie ktoś mógł przyjąć kolędy, proszę o kontakt w celu ustalenie indywidualnego terminu kolędy.
 9. W uroczystość Trzech Króli zapraszamy na koncert kolęd w naszym kościele parafialnym przygotowanym przez rodziny z naszej parafii przy wsparciu sympatyków. Godzina 16.00
W tym tygodniu patronuj nam:
 • 26 XII – św. Szczepan (I w.), diakon Kościoła w Jerozolimie i pierwszy męczennik chrześcijański,
 • 27 XII – św. Jan, Apostoł i Ewangelista, jedyny z grona Dwunastu, który nie poniósł śmierci męczeńskiej i do końca długiego życia świadczył o Chrystusie,
 • 28 XII – święci Młodziankowie, dzieci okrutnie zamordowane z rozkazu Heroda, pragnącego zabić narodzonego Jezusa.