1. Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc.
  2. W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie, odbywające się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!”. W duchu łączności z młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia słowa Bożego i podjęcia różnych darów powołania przez młode pokolenie uczniów Chrystusa
  3. Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, w najbliższy piątek rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Włączmy się w to dzieło poprzez osobistą modlitwę.
  4. Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. Plan kolędy dostępny jest na tablicy ogłoszeń oraz w biuletynie duszpasterskim. Odwiedziny rozpoczynamy od poniedziałku do piątku o godzinie 15.30 , w soboty i niedziele o 14.30. Jeżeli zaproponowany przez nas termin kolędy nie odpowiada któremuś z mieszkańców, prosimy o kontakt w sprawie ustalenia indywidualnego terminu. Prosimy również, osoby które planują poczęstunek o wcześniejszy kontakt. Kolędy: 13-20 stycznia włącznie odczytać z biuletynu.
  5. Z racji kolęd Msze św. w tym tygodniu będą od poniedziałku do piątku o 8.00, w środę o 8.00 z nowenną, 
  6. W ubiegłym tygodniu odbył się koncert kolęd w naszym kościele. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego spotkania: grającym, śpiewającym prowadzącym koncert. Wielkie podziękowanie również dla obsługi technicznej odpowiedzialnej za nagłośnienie, oświetlenie, ogrzewanie, dekorację i przygotowanie pierników. Wszystkim dobrym ludziom, którzy wsparli przygotowanie tego wydarzenia. w trakcie koncertu zebraliśmy na pomoc dla  Beaty 3923,64.Bóg zapłać za pomoc.
  7. Statystyki w roku 2018 w naszej parafii udzieliliśmy 56 chrztów, 48 dzieci przystąpiło do I komunii św., 37 osób przyjęło sakrament bierzmowania, 14 par zawarło sakrament małżeństwa, 14 osób z naszej wspólnoty zmarło. nasza wspólnota liczy  około 3100 osób, co stanowi około 1090 rodzin, które w obecnym czasie odwiedzamy w trakcie wizyt duszpasterskich. Statystycznie w niedzielnych Mszach św. uczestniczy około 600 osób, jednak mamy  świadomość, że specyfika naszej parafii wpływa na to, że część parafian uczęszcza na Msze św. do parafii tczewskich. W ubiegłym roku udzieliliśmy około 30000 komunii św. 
  8. W przyszłym tygodniu koleta na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie
W tym tygodniu patronują nam: 17 I – św. Antoni (1195-1231), opat, egipski pustelnik 19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.