Niepokalane Poczęcie NMP – 8 grudnia 2019 r.

 1. Mimo przypadającej dziś drugiej niedzieli Adwentu, zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego, w Kościele w Polsce obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która przypada 8 grudnia. Wyraża ona wiarę Kościoła w to, że Maryja, wybrana na matkę Syna Bożego, jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się bez zmazy grzechu pierworodnego. Ta wiara zawsze towarzyszyła wierzącym i przejawiała się w różny sposób, np. w naszej polskiej tradycji w tak chętnie śpiewanych „Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”. 
 2. Dzisiejsza po Mszach świętych zbieramy dary na rzecz potrzebujących
 3. Z Maryją podążamy adwentową drogą, przygotowując się na przyjęcie niezwykłego daru – narodzenia Bożego Syna, naszego Odkupiciela, który na nowo otwiera nam bramy nieba. Nie zmarnujmy tego daru i w trosce o zbawienie własnej duszy wsłuchajmy się w to, co podpowiada nam służebnica Pańska. Pamiętajmy o codziennie sprawowanej w naszym kościele Mszy Świętej roratnej o godz. 18.00 i o adwentowej spowiedzi św. Nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę – niech Pan narodzi się w pełni przede wszystkim w naszych czystych sercach. Niech to będzie czas naszej wewnętrznej, duchowej mobilizacji do odnowy więzi z Panem Bogiem i bliźnimi.
 4. W środę naszym parafialnym zwyczajem przez wstawiennictwo Maryi podczas nowenny i Eucharystii o godz. 17.30 będziemy polecać Bożej Opatrzności nasze dobre przygotowanie na przyjście na świat Jej Syna, a naszego Zbawiciela. Zapraszamy do tej wspólnej modlitw
 5. Dzisiaj rozpoczynamy nasze rekolekcje adwentowe, które potrwają do środy włącznie.Rekolekcje poprowadzi ks. Marek Cieszyński z parafii Matki Kościoła w Tczewie.
 6. W tych dniach wspominamy bolesne doświadczenia z naszej najnowszej historii (13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, a 16 grudnia tego roku dokonano pacyfikacji kopalni „Wujek” na Śląsku). Święty Jan Paweł II ciągle przypominał: „[…] ogromna jest cena, jaką zapłacił naród polski za niepodległość, za prawo do istnienia jako państwo. Przechowujmy w sercach tę świadomość i niech ona stanie się zachętą do głębokiej refleksji o Polsce, nad tym, jaką była, jaką jest i jaką powinna być”.
 7. 8 grudnia rozpoczniemy rekolekcje adwentowe, które poprowadzi ks. Marek Cieszyński.
 8. W przyszły piątek 13 grudnia na godzinę 16.30 zapraszam Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania  z klas VII i VIII na spotkanie w Katolickim Centrum Edukacji w Rokitkach przy ul. Tczewskiej 73 
 9. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Lubiszewie zaprasza na Kiermasz Świąteczny w szkole - 12 grudnia w godzinach od 17.00 do 19.00.
 10. Sołtys Szpegawy wraz z Rada Solecka zaprasza 15 grudnia na godz 15 na Wigilie oraz koncert kolęd przygotowany przez mieszkańców
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 • ï13 XII – św. Łucja, dziewica i męczennica, która oddała życie w obronie wiary ok. 304 roku w Syrakuzach na Sycylii, patronka ociemniałych.
 • ï14 XII – św. Jan od Krzyża, karmelita, żyjący w latach 1542-1591, jeden z największych mistyków i teologów duchowości, doktor Kościoła.