Wirtualne Rekolekcje Diecezji Pelplińskiej „Panie, do kogóż pójdziemy?”

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje Wielkiego Tygodnia „Panie do kogóż pójdziemy?”. W wielkotygodniowych zamyśleniach poprowadzą nas członkowie Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej. Począwszy od Niedzieli Palmowej, każdego dnia będziemy mogli wysłuchać dwóch konferencji (o poranku i wieczorem), w których będziemy towarzyszyli Chrystusowi w drodze Jego Paschy. Rekolekcje na: https://www.youtube.com/channel/UCnjKuLrKJvJ9eJf_9CKzsVQ