Podziękowanie – troska o kościół parafialny

Dziękuję Państwu Bubka za troskę o św. Jana Pawła II i kapliczkę przy wjeździe do Lubiszewa, Dziękuję Parafianom, Różom Różańcowym za opiekę na kapliczkami przydrożnymi w naszej parafii.  Serdeczne podziękowania kieruję do osób, które modlitwą oraz materialnie wspierają remont kościoła parafialnego.  Remont dachu i poddasza zaplanowany do końca wrześnie, dzięki sprawnej pracy firmy wykonującej remont oraz sprzyjającym warunkom pogodowym, zakończy się w czerwcu. Bogu niech będą dzięki.  W ramach prac wykonano remont konstrukcji drewnianej dachu oraz wierzy. praz zakonserwowano ściany powyżej linii dachu. Elewacja frontowa została wyremontowana dodatkowo na zlecenia parafii. Stanowi to koszt 80.000 zł. Do remontu więźby dachowej               i stropu wykorzystano 80 metrów sześciennych drewna, to uświadamia nam  jak wiele elementów zostało wymienionych, wzmocnionych i poprawionych. Do tej pory zapłaciliśmy 1.000.000 zł. z czego parafianie (ok. 150.000 zł), Urząd Gminy (25.000 zł) oraz darczyńcy z poza parafii 225.000 zł.  Pozostanie zbieranie na wkład własny parafii. W koszt tego etapu wkład własny wynosi około 900.000 zł. Dotychczas udało się nam spłacić 400.000 zł. Zbieramy dalej - brakuje około 550.000 zł. ponieważ prace poszerzyliśmy o konserwację całej ściany frontowej (80.000 zł.) oraz do końca roku musimy  zainstalować system przeciwpożarowy ( koszt około 50.000 zł.)