Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada 2020

  1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzisiaj jeszcze dodatkowa Msza Święta w kościele o godzinie 16.00.
  2. Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie. 
  3. Z racji Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych podejmujemy modlitwę w ich intencji, odmawiając tzw. zdrowaśki. Zdrowaśki jednorazowe odmawiamy podczas oktawy uroczystości Wszystkich Świętych, natomiast zdrowaśki roczne odmawiać będziemy w każdą I sobotę miesiąca po wieczornej Mszy św. W kościele są wyłożone kartki:  Kartki z wypełnionymi czytelnie danymi proszę składać do skrzynki w kruchcie kościoła lub w zakrystii. 
  4. W poniedziałek, 2 listopada w naszym kościele będą sprawowane Msze Święte w następujących godzinach: 9.00, 16.30 i 18.00.
  5. Przez cały listopad duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz" i „Wierzę w Boga”. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, mogą uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki  odpustu zupełnego (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) i przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych, na przykład jutrznię i nieszpory brewiarzowego oficjum za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy za zmarłych najdroższych wiernym, albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii za zmarłych, albo wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
  6. Przypominamy, że decyzją Prezesa Rady Ministrów cmentarze w dniach 1 i 2 listopada są zamknięte.
  7. W środę podczas nowenny o godz. 17.30 nasze modlitwy kierujemy ku Matce Bożej. Powierzajmy Jej wstawiennictwu tych, którzy od nas odeszli do wieczności, oraz tych z naszej wspólnoty parafialnej, których Bóg powoła wkrótce do siebie. 
  8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie - adoracja od 17.30. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00. Okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi w naszym kościele od godz. 17.00. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafianą, tych żyjących, ale i tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową. Uczynimy to zwłaszcza podczas pierwszosobotniego nabożeństwa po Mszy Świętej o godz.18.00. W nawiązaniu do misji parafialnych w I soboty miesiąca będzie adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej do godziny 20.00.
  9. Dziękuję Różom Różańcowym za wielkie zaangażowanie i wspólna modlitwę różańcową w październiku. W listopadzie również będziemy się gromadzić na wspólnej modlitwie różańcowej pół godziny przed Mszą św. od poniedziałku do piątku o 17.30, w sobotę o 8.30.
  10. 10.Odwiedziny chorych: w I piątek od 9.00 mieszkańcy Lubiszewo, Rukosina i Stanisława, w sobotę od 10.00 mieszkańcy Szpęgawy, Rokitek i Śliwin. Planujemy odwiedziny zgodnie z dotychczasowym planem. Osoby, które ze względu na panującą epidemię chcą zrezygnować z wizyty kapłana, proszę kontakt.