XXXII Niedziela Zwykła 8 listopada 2020

 1. Dzisiaj, w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. Ofiarujmy im dar modlitwy. 
 2. W poniedziałek, 9 listopada świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto przypomina, że jesteśmy cząstką jednego Kościoła powszechnego. Bazylika Laterańska jest katedrą biskupa Rzymu, czyli papieża, i matką wszystkich kościołów świata.
 3. W środę, 11 listopada będziemy świętować Święto Niepodległości. Pamiętajmy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie naszej  modlitewnej pamięci o nich. 
 4. Podczas nowenny o godz. 17.30 w ręce Pani naszych losów złożymy nasze osobiste sprawy, ale także te związane z naszą Ojczyzną. 
 5. Listopad tradycyjnie jest czasem modlitewnej pamięci o zmarłych. Polecajmy ich Bożemu miłosierdziu.
 6. W naszym kościele przez cały listopad codziennie podczas modlitwy różańcowej o godz. 17.30 polecamy nasze sprawy osobiste i kościoła powszechnego.
 7. Przez cały listopad duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz" i „Wierzę w Boga”. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, mogą uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki  odpustu zupełnego (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) i przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych, na przykład jutrznię i nieszpory brewiarzowego oficjum za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy za zmarłych najdroższych wiernym, albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii za zmarłych, albo wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
 8. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych (1 osoba na 15 m2) Informujemy, że w naszym kościele jednocześnie  może przebywać 26 osób.Przypominam, że wszyscy przebywający w świątyni powinni mieć zasłonięte usta i nos. W związku z tym zachęcamy wiernych do uczestniczenie w Mszach św. w dni powszednie, jeżeli ze względu na ograniczenia nie będzie miejsca w kościele w niedzielę.  Zazwyczaj w tych dniach w kościele są wolne miejsca.
 9. Msza św. transmitowana z naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 9.30. 
W tym tygodniu patronują nam:
 • ï10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła, obrońca nauki o dwóch naturach Chrystusa i prymatu papieża.
 • ï11 XI – św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, został biskupem w Tours;
 • ï12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik, który nawracał schizmatyków na Kresach Wschodnich.
 • ï13 XI – Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za czasów Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni do chwały ołtarzy.