V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU lutego 2021

  1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.
  2. O godz.16.00 gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
  3. W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Tradycyjnie w tym dniu można podjąć  duchową adopcję dziecka poczętego zagrożonego zagładą. Zachęcam, by z okazji uroczystości Zwiastowania Pańskiego podjąć takie zobowiązanie modlitewne. Szczegóły w folderach wyłożonych w przedsionku kościoła.
  4. W najbliższy piątek, 26 marca, o godz. 17.30 droga krzyżowa.
  5. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: Grzegorz Mączka Rokitek oraz Zbigniew Mazur z Lubiszewa. Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.
  6. Rozpoczynamy rekolekcje parafialne. Poprowadzi je ks. Krzysztof Ossowski. Będą trwały do środy w łączności z wieczorną Mszą św.  To szczególny czas łaski. Uczyńmy wszystko, co możliwe, abyśmy mogli uczestniczyć we wszystkich dniach rekolekcji. Zatroszczmy się o bliskich i przyjaciół, żeby mogli się spotkać ze Słowem – Jezusem Chrystusem. Przygotujmy się rzetelnie do spowiedzi świętej, którą przeżyjemy we wtorek od godziny 17.00. Pamiętajmy, że pełne uczestnictwo w rekolekcjach, spowiedź, Komunia Święta, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i modlitwa w intencjach Ojca Świętego pozwalają nam uzyskać odpust zupełny. Wykorzystajmy szansę, jaką daje nam Kościół.
  7. W przyszłą niedzielę spowiedź św. półgodziny przed każdą Mszą św. oraz pół godziny przed gorzkimi żalami.
  8. W niedzielę palmową błogosławieństwo palm w łączności z każdą Mszą św. 
  9. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. 
  10. W przyszłą niedzielę zbiórka po Mszach św. dla potrzebujących