II NIEDZIELA WIELKANOCNA

  1. Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego możemy uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002)
  2. O 15, w godzinie miłosierdzia, zapraszam do wspólnej modlitwy Koronką do miłosierdzia Bożego. Bóg nieustannie nas zaskakuje swoim miłosierdziem, okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem naszej wdzięczności.
  3. W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r. Odnosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu tworzenia się naszej państwowości.
  4. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: Gertruda Ciecholińska i Helena Nowak ze Stanisławia. Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.
  5. W tym roku kończy się dzierżawa ziemi parafialnej. Do końca kwietnia w biurze parafialnym lub Kurii Diecezjalnej w Pelplinie można składać oferty dzierżawy. Bliższych informacji udzielam w biurze parafialnym. 
  6. Dzisiaj zbiórka na cele charytatywne.
  7. SZKOLENIE    DLA    FOTOGRAFÓW           I  OPERATORÓW    SPRZĘTU    AUDIOWIZUALNEGO - Kuria Diecezjalna Pelplińska informuje, że w sobotę, 17 kwietnia 2021r., w godz. 10.00-15.00, odbędzie się szkolenie dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego. Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju, zajęcia odbywać się będą w trybie on-line.  Zgłoszenia przyjmuje ks. Łukasz Pierowicz pod nr telefonu 505 447 337, lub na adres e-mail: lpierowicz@wp.pl.  Uczestnicy proszeni są o wpłatę należności na konto Kurii Diecezjalnej: BS w Skórczu nr 08 8342 0009 20000970 2000 0001 z dopiskiem „Darowizna na rzecz kultu – Imię i Nazwisko”. Po zgłoszeniu i dokonaniu wpłaty zostanie udzielony dostęp do platformy internetowej. Słuchaczami mogą być jedynie osoby uczestniczące w życiu Kościoła i parafii, szanujące świętość miejsca i czynności liturgicznych. Uczestnicy pocztą otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 500 zł.