Wniebowstąpienie Pańskie

  1. Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa uświadamia nam, że Chrystus uwielbiony, przebywający z Bogiem jest równocześnie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Żyje w Kościele, nieustannie uobecnia się w czasie każdej Eucharystii. Przyjęcie tej prawdy pomaga nam trwać w dziękczynieniu i uświęcać codzienność.
  2. Przez cały maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Każdego dnia (od poniedziałku do piątku) zapraszamy na nabożeństwo majowe po Mszy św. wieczornej a w sobotę po Mszy o godzinie 9.00. 
  3. Wczoraj grupa dzieci przystąpiła po raz pierwszy do Komunii Świętej. Życzymy im z całego serca, aby przyjaźń z Jezusem trwała zawsze, a żywy przykład wiary oraz wsparcie rodziców i najbliższych pomagało im wzrastać w wierze.
  4. Trwamy w nowennie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Módlmy się, aby w każdym z nas Bóg odnowił dary i charyzmaty. 
  5. Dziękuję za koszenie trawy na Placu Maryjnym Państwu Bubka wraz z pracownikami. Podziękowania składam rownież mieszkańcom sołectwa Stanisławie za prace porządkowe i upiększające otoczenie figury św. Marka. Dziękuję Kółku Rolniczemu za wsparcie zakupu roślin do nasadzeń. Uporządkowany Plac Maryjny i otoczenie figury św. Marka, figury Matki Bożej przy ul. Sambora oraz figur w pozostałych miejscowościach naszej parafii są piękna wizytówką wspólnoty parafialnej. Bóg zapłać. 
  6. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł Henryk Hodor. Pogrzeb we w wtorek o godzinie 11.00. Pamiętajmy o nim w modlitwach oraz o jego najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.