XXIV Niedziela zwykła 12 września 2021 r.

  1. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. 
  2. Drodzy Parafianie i Goście, to dzięki waszemu wsparciu i ofiarności możemy kontynuować prace remontowe świątyni i jej otoczenia. W każdą niedzielę modlimy się za wszystkich parafian i dobrodziejów. Niech Bóg wynagrodzi wam, drodzy, waszą hojności i otwartość oraz gotowość do pomocy.
  3. W sobotę 18 września  o godzinie 10.30 pierwsze spotkanie młodzieży z klas VIII rozpoczynających przygotowania do sakramentu bierzmowania, o 11.30 młodzieży klas I ponadpodstawowych, którzy rozpoczęli przygotowania do sakramentu bierzmowania w 2019 r. Rodziców dzieci klas III ze Szkoły podstawowej w Lubiszewie, Dabrówce oraz uczących się w innych szkołach (z wyłączeniem szkoły w Rokitkach) zapraszam na spotkanie w sobotę o 13.30.  Wszystkie spotkania odbywają się w kościele.
  4. We wtorek 14 września święto Podwyższenia Krzyża świętego. Odpust parafialny w Parafii Podwyższenia Krzyża św. w Tczewie o godzinie 18.00.
  5. 17 września będziemy obchodzili rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 r. Pamiętajmy o tej tragicznej karcie historii i módlmy się za wszystkich poległych na Wschodzie w obronie ojczyzny.
  6. W ubiegłym tygodniu zebraliśmy dla potrzebujących mieszkańców 3030 zł. Dziękuję za złożone ofiary.
  7. Składam serdeczne podziękowania za liczny udział w sumie odpustowej. Dziękuję za przygotowanie placu: Państwu Annie i Tadeuszowi ze współpracownikami, Panu Grzegorzowi za koszenie traw, mieszkańcom Rukosina, Różom Różańcowym, osobom niosącem chorągwie i feretrony, osobom indywidualnym za złożone ofiary na przygotowanie uroczystości odpustowej.  Wszystkim którzy pomagali w niedzielę w przygotowaniu placu i jego uprzątnięciu oraz osobom które pomagały w przygotowaniu kościoła. Dziękuje Radzie Parafialnej za okazaną pomoc. Strażakom za zapewnienie bezpieczeństwa oraz Telewizji Tetka za przeprowadzenie transmisji. 
  8. W poniedziałek zapraszam na nabożeństwo Fatimskie o godzinie 17.15 na Placu Maryjnym 
  9. Sołtys sołectwa Lubiszewo Tczewskie zaprasza w dniu 13 września 2021 r. na godzinę 18.00 do świetlicy wiejskiej na zebranie wiejskie

W tym tygodniu patronują nam:

– w poniedziałek 13 września – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup i doktor Kościoła;

– w środę 15 września – Najświętsza Maryja Panna Bolesna;

– w czwartek 16 września – święci męczennicy Korneliusz (†253), papież, i Cyprian (†258), biskup, gorliwi duszpasterze i obrońcy wiary;

– w sobotę 18 września – św. Stanisław Kostka (1550-1568), zakonnik, patron Polski, dzieci i młodzieży.