XXV Niedziela zwykła 19 września 2021 r.

  1. Jezus nie przeminął wraz ze swoją epoką. Zmartwychwstały żyje również w naszych czasach. Jego zbawczą moc otrzymujemy w sakramentach, w słowie Bożym, w liturgii. Możemy uczyć się odkrywać to na co dzień. Czasami potrzebujemy trochę czasu i musimy włożyć pewien wysiłek, żeby usłyszeć i poznać Chrystusa. Trzeba czasu i wysiłku, by z osoby towarzyszącej, obserwującej Go stać się Jego uczniem. Dziś Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się za tych, którzy są odpowiedzialni za przekaz prawdy i faktów.
  2. W czwartek wspomnienie św. o. Pio, czciciela Najświętszej Eucharystii i Matki Bożej, niezwykłego charyzmatyka.
  3. W najbliższą sobotę na godzinę 10.30 zapraszam ministrantów, kandydatów na ministrantów, grupę liturgiczną oraz kandydatki i kandydatów do grupy liturgicznej (osoby odpowiedzialne za liturgię słowa w kościele). Wiek nie nie ma znaczenia. 
  4. Poszukujemy również osób chcących zaangażować się przygotowanie muzyczne oprawy liturgicznej. Szczególnie poszukujemy osoby chcącej poprowadzić scholę muzyczną. 
  5. Trwają pracę przy adaptacji dawnej organistówki na salę parafialną, w której również będziemy mogli podejmować pielgrzymów przybywających do naszego sanktuarium.  Powstanie tam sala, toalety, małe biuro. Na poddaszu w przyszłości kilka miejsc noclegowych dla pielgrzymów. Dziękuję za okazaną pomoc Panu Kamilowi Stubbie, Rodzinie Bronk, Panu Szymonowi Pozorskiemu i współpracownikom. Otrzymaliśmy nieodpłatnie beton, okna, częściowo prace budowlane i sprzętowe. Z darowizn na ten cel zostały częściowo zakupione materiały budowlane. Wszystkim dobroczyńcom dziękuję i zapewniam o modlitwie. Proszę jednocześnie o dalsze wsparcie również tego dzieła.
  6. W dniu 3 października 2021 r. o godzinie 16.00 w Lęborku rozpocznie się szkolenie na nowych doradców życia rodzinnego. Składa się ono z 16 spotkań, odbywających się w kolejne soboty w godzinach 16.00 - 19.00. Osoby zainteresowane  szkoleniem oraz pracą w parafii w charakterze doradcy proszę o kontakt. 

W tym tygodniu patronują nam:

– w poniedziałek 20 września – święci męczennicy Andrzej Kim Taegon (1821-1846), prezbiter, Paweł Chong Hasang (1795-1839) i Towarzysze, pierwsi męczennicy koreańscy;

– we wtorek 21 września – św. Mateusz (†ok. 60), apostoł i ewangelista;

– w czwartek 23 września – św. Pio z Pietrelciny (1887-1968), prezbiter, stygmatyk, mistyk, czciciel Eucharystii i Matki Bożej.