Bierzmowanie

Przygotowanie do bierzmowania- najbliższe spotkania

Program spotkań:

Spotkanie kandydatów do bierzmowania w najbliższą sobotę 17 marca po Mszy św. o godzinie 9.00 w plebanii.

PROGRAM DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY BIERZMOWANEJ

DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ  

 1. CEL:
  • - ewangelizacja: doprowadzenie osób przygotowujących się do sakramentu bierzmowania do świadomej decyzji wiary oraz towarzyszenie w dalszym wzroście;
  • - wprowadzenie we wspólnotę parafialną: pomoc w poznaniu jej i odkryciu w niej swego miejsca oraz podjęciu odpowiedzialności za nią.
 1. ZAŁOŻENIA
  1. Program obejmuje młodzież, która:
   • przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania (klasy gimnazjalne),
   • przyjęła sakrament bierzmowania i odkryła swoje miejsce we wspólnocie parafialnej (klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne).
  2. Duszpasterskie przygotowanie kandydatów do bierzmowania nie zastępuje przygotowania katechetycznego, ale mu towarzyszy.
  3. Spotkania mają prowadzić kandydatów do doświadczenia żywego Kościoławłączyć we wspólnotę lokalną poprzez:
   • wspólną modlitwę i przeżywanie liturgii,
   • posługę w parafii,
   • zdobywanie wiedzy na temat parafii i diecezji.
  4. Przygotowanie kandydatów do bierzmowania trwa dwa lata.
  5. Kandydaci posługują się Indeksami, które służą weryfikacji uczestnictwa w formacji w zakresie podstawowym – określają niezbędne minimum, by zakończyć formację przed przyjęciem sakramentu bierzmowania.
  6. Po przyjęciu sakramentu bierzmowania młodzież ma możliwość kontynuacji formacji w grupach formacyjnych (m. in. w zrzeszeniach katolickich: stowarzyszeniach, ruchach, wspólnotach, diakoniach).
 1. KALENDARZ BIERZMOWANIA
  1. parafie, w których ilość wiernych PRZEKRACZA 2500 mieszkańców, sakrament bierzmowania udzielany jest co roku:
   • od września 2016: wprowadzamy nowy program w klasach II (klasy III w tym roku kończą formację według starego programu)
   • realizacja programu przebiega następująco:

co roku

klasy II – pierwszy rok formacji

klasy III – drugi rok formacji zakończony bierzmowaniem

 1. PLAN I TEMATYKA SPOTKAŃ
  1. I rok formacji – 8 spotkań (należy dostosować do konkretnej parafii)
MIESIĄC WYDARZENIE
wrzesień SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
SPOTKANIE 1: NABOŻEŃSTWO ROZPOCZYNAJĄCE FORMACJĘ

- uroczyste podjęcie zobowiązania do formacji przed przyjęciem sakramentu bierzmowania

- złożenie podpisanej deklaracji na ołtarzu

- odbiór Indeksu

październik SPOTKANIE 2: PORZĄDKOWANIE GROBÓW

wprowadzenie: katecheza o rzeczach ostatecznych

listopad SPOTKANIE 3: REKOLEKCJE KERYGMATYCZNE
grudzień SPOTKANIE 4: POSŁUGA CHARYTATYWNA

wprowadzenie: przedstawienie posługi charytatywnej dla wspólnoty lokalnej

marzec SPOTKANIE 5: TRIDUUM PASCHALNE

wprowadzenie: spotkanie wyjaśniające Triduum Paschalne

kwiecień SPOTKANIE 6: SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
maj SPOTKANIE 7: DZIEŃ OTWARTY PARAFII

wprowadzenie: historia i struktura parafii

czerwiec SPOTKANIE 8: PIELGRZYMKA DO NAJBLIŻSZEGO SANKTUARIUM (miejsca kultu świętych, błogosławionych)

wprowadzenie: przedstawienie sanktuarium

lipiec ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
sierpień
 1. II rok formacji – 8 spotkań terminy uzależnione są od terminu bierzmowania – orientacyjne terminy    (dostosować do terminu bierzmowania)                                  
MIESIĄC TYDZIEŃ WYDARZENIE
                                                                                                                 najlepiej od 16.09 do 18.09 TRIDUUM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
październik tydzień 1 NABOŻEŃSTWO POKUTNE
tydzień 2 POSŁUGA CHARYTATYWNA
tydzień 3 WARSZTATY BIBLIJNE
tydzień 4 BUDOWANIE WSPÓLNOTY
listopad tydzień 1 ADORACJA
tydzień 2 POSŁUGA CHARYTATYWNA
tydzień 3 WARSZTATY O MODLITWIE
tydzień 4 BUDOWANIE WSPÓLNOTY
grudzień dowolny tydzień DARY dla osób dotkniętych niedostatkiem
luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

bezpośrednio przed bierzmowaniem SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄCE bezpośrednio do liturgii sakramentu

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

lipiec ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
sierpień
 • WYDARZENIA I SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO BIERZMOWANIA
 • OBOWIĄZKOWE UCZESTNICTWO W NABOŻEŃSTWACH W ROKU LITURGICZNYM

MSZE ŚW. NIEDZIELNE – uczestnictwo: wszystkie Msze św. w ciągu roku

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE – uczestnictwo: co najmniej dwa razy w tygodniu

RORATY – uczestnictwo: co najmniej raz w tygodniu

NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ – uczestnictwo: wszystkie nabożeństwa

TRIDUUM PASCHALNE – uczestnictwo: całe Triduum

NABOŻEŃSTWA MAJOWE – uczestnictwo: co najmniej dwa razy w tygodniu

 • CELEBRACJA DZIEWIĘCIU I PIĄTKÓW MIESIĄCA

Zalecane jest, aby kandydaci w I roku formacji odprawili od października do czerwca nabożeństwo dziewięciu pierwszych piątków miesiąca (w drugim roku formacji byłoby to także wskazane). Nabożeństwo dla kandydatów obejmuje:

 • NABOŻEŃSTWO ROZPOCZYNAJĄCE FORMACJĘ
 • spowiedź pierwszopiątkową,
 • uczestnictwo we Mszy św. z nabożeństwem pierwszopiątkowym,
 • PORZĄDKOWANIE GROBÓW

Katecheza o rzeczach ostatecznych znajduje się w materiałach przygotowanych przez Wydział Duszpasterski. Forma i plan porządkowania grobów – do przygotowania we własnym zakresie.

 • REKOLEKCJE KERYGMATYCZNE
 • Czas trwania rekolekcji: od piątku popołudnia do soboty wieczorem.
 • Miejsce: w parafii lub rekolekcje wyjazdowe.
 • W przypadku mniejszej ilości uczestników można przeprowadzić międzyparafialne rekolekcje kerygmatyczne (jednorazowo maksymalnie 80 uczestników).
 • Jeśli w parafii jest więcej niż 80 bierzmowanych, należy przeprowadzić rekolekcje w dwóch osobnych grupach.
 1. POSŁUGA CHARYATYWNA

Forma i plan posługi – do przygotowania we własnym zakresie.

 • TRIDUUM PASCHALNE
 • DZIEŃ OTWARTY PARAFII
 • TRIDUUM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
 • DZIEŃ PIERWSZY (najlepiej 16 września)
  • - Msza św.
  • - po Mszy św. odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
 • DZIEŃ DRUGI
  • - Msza św.
  • - po Mszy św. zawierzenie się opiece Maryi.
 • DZIEŃ TRZECI
  • - Msza św. ku czci św. Stanisława Kostki
  • - po Mszy św. modlitwa do św. Stanisława i indywidualne błogosławieństwo.
 1. NABOŻEŃSTWO POKUTNE
 2. BUDOWANIE WSPÓLNOTY

Aby młodzież mogła utożsamić się ze wspólnotą parafialną i odnaleźć w niej swoje miejsce, potrzebuje – po przeżyciu rekolekcji kerygmatycznych – osobistego doświadczenia relacji z osobami tworzącymi wspólnotę parafialną oraz pogłębienia relacji między sobą.

Budowaniu wspólnoty mogą służyć takie formy, w które zaangażowani są wszyscy kandydaci, np.:

 • ADORACJA
 • zawody sportowe, (np. siatkówka, dwa ognie itp.),
 • podchody,
 • gry i zabawy integracyjne,
 • ognisko (grill).
 • WARSZTATY BIBLIJNE
 • WARSZTATY O MODLITWIE
 • SPRAWDZENIE ZNAJOMOŚCI MAŁEGO KATECHIZMU

należy zweryfikować znajomość następujących treści małego katechizmu:

 • w pierwszym roku formacji:

5 warunków dobrej spowiedzi

Błogosławieństwa,

tajemnice różańca,

uczynki miłosierdzia względem duszy,

uczynki miłosierdzia względem ciała,

akty strzeliste: wiary, nadziei i miłości.

 • w drugim roku formacji:

Wierzę w Boga,

Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

10 przykazań Bożych,

przykazanie miłości

7 sakramentów świętych,

6 prawd wiary,

7 darów Ducha Świętego,

7 grzechów głównych.

 

 • SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄCE BEZPOŚREDNIO DO LITURGII SAKRAMENTU BIERZMOWANIA I NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
  • należy wprowadzić (lub zachować) praktykę nowenny do Ducha Świętego bezpośrednio przed sakramentem bierzmowania;
  • spotkania przygotowujące bezpośrednio do liturgii sakramentu bierzmowania mogą być połączone z tą nowenną;
  • w przeddzień sakramentu bierzmowania można zorganizować (w ramach nowenny) czuwanie, w czasie którego kandydaci będą mieli możliwość przystąpienia do spowiedzi.

 

 • WYJAZD DO STOLICY DIECEZJI
 • PROPOZYCJE DODATKOWE

Młodzież może korzystać z dodatkowych propozycji duszpasterskich (dostępne na stronach internetowych poszczególnych duszpasterstw):

 • Światowe Dni Młodzieży w Kościerzynie;
 • propozycje diecezjalnego duszpasterstwa:

młodzieży,

Liturgicznej Służby Ołtarza,

zespołów muzycznych, scholii liturgicznych i chórów dziecięcych;

 • spotkanie młodzieży w Pelpinie – Przystań;
 • rekolekcje dla młodzieży w Pelplinie;
 • Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę;
 • spotkania na Polach Lednickich;
 • Europejskie Spotkania Młodych Taize;
 • Światowe Dni Młodzieży.