Skip to main content

Sprawozdanie z realizacji zadania wraz z opisem osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego (do umowy WFOŚ/D/896/8183/2022)

Nazwa zadania : „Budowa systemu wentylacji z odzyskiem ciepła”

Koszt kwalifikowalny :  133050,00 zł netto

Dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚ w Gdańsku :  89000 zł netto

Dotacja przeznaczona była na : Zbudowanie systemu rekuperacji w sali gimnastycznej przy Katolickim Centrum Edukacji w Rokitkach.

Odnośnik na stronę WFOŚ Gdańsk : www.wfos.gdansk.pl

Sprawozdanie z realizacji zadania :

Parafia Świętej Trójcy w Lubiszewie Tczewskim informuje, że w ramach budowy, od roku 2018, Katolickiego Centrum Edukacji w Rokitkach Tczewskich zbudowała w latach 2020-2022 salę gimnastyczną wyposażoną w wentylację z odzyskiem ciepła. Cały budynek KCE o powierzchni 2600 m.kw. wyposażony jest w system rekuperacji.  W skład Centrum wchodzi sala o powierzchni użytkowej 210 m. kw. wyposażona w odrębną centralę.

Instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła przyczyni się do spełnienia obecnie wymaganych standardów ochrony środowiska, zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Zmniejszy się również zapotrzebowanie na ciepło z kotłowni więc zmniejszymy ilość emitowanego CO2. Realizacja zadania przyczyniła się do ograniczenia zużycia energii, a tym samym ograniczenia emisji dwutlenku węgla do środowiska: 9,227 Mg/rok uniknięcia emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną o 146,241 GJ/rok (oszczędność energii końcowej).

Budynek wyposażony w system odzysku ciepła jest promowaniem wśród uczniów i użytkowników budynku działań proekologicznych na rzecz ochroni środowiska. Z budynku Katolickiego Centrum Edukacji korzystają uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej z Tczewa z klas od I do VI.