Kolęda 2022/2023

Rozpoczęliśmy internetowe zapisy na kolędę. Podczas ostatniej kolędy ten system bardzo dobrze się sprawdził i mogliśmy poświęcić więcej czasu na wizytę duszpasterską u tych z Was, którzy takiej wizyty chcą i oczekują.

Osoby, które mogą mieć trudność z zapisem internetowym zapraszamy do Biura Parafialnego, po Mszy świętej do zakrystii, lub kontaktu telefonicznego - tel. 603 159 564.

Zapisy na kolędę trwają do 22 grudnia 2022 r.

KATECHEZY EUCHARYSTYCZNE

1. CZYM JEST OFIAROWANIE?

Do odczytania w niedzielę 25 września 2022 r.

Ofiarowanie to złożenie czegoś, co uważamy za swoje jako dar dla kogoś. Właśnie tak przyjęło się nazywać obrzęd Mszy świętej, w trakcie którego kapłan przygotowuje chleb i wino, wierni śpiewają pieśń, a w niedzielę zbierana jest kolekta, czyli tzw. taca. Ofiarowanie to nie jedyna nazwa tej części Mszy świętej. Nowe dokumenty liturgiczne nazywają ją przygotowaniem darów. Ponieważ w tym obrzędzie dzieje się tak wiele ważnych rzeczy, a my nie zawsze potrafimy to dostrzec, będziemy próbowali krok po kroku odkryć jego tajemnice i nauczyć się go dobrze przeżywać. Dziś zajmiemy się tym, że Bóg traktuje nas bardzo poważnie i zaprasza do zaszczytnej współpracy przy swojej świętej liturgii.

Nie mamy wątpliwości, że liturgia, podobnie jak każda modlitwa, jest przede wszystkim inicjatywą i dziełem Boga, które dokonują się przy naszej niewielkiej pomocy. Nie możemy nigdy pomylić tych proporcji, ponieważ gdy uznamy, że to człowiek jest tym, który tworzy liturgię, wówczas niesłusznie będziemy przypisywać skuteczność lub nieskuteczność działania Eucharystii księdzu i wspólnocie zgromadzonej na Mszy św. I choć podczas Eucharystii najbardziej widoczne jest dla nas działanie księdza, to jednak cała sztuka dobrego przeżywania Eucharystii polega na tym, aby próbować odkrywać, co w tym czasie robi Bóg oraz co mam robić ja. Właśnie w tym kluczu, w kluczu misterium, czyli tajemnicy która się dokonuje w rzeczywistości duchowej, choć wyrażonej ludzkimi gestami, spójrzmy dziś na to, co się dzieje podczas obrzędu przygotowania darów.

Podczas ofiarowania kapłan składa w ofierze Bogu przygotowane wcześniej chleb i wino. Potrzebne są one jako materia, która dzięki działaniu Ducha Świętego za kilka chwil stanie się Ciałem i Krwią Chrystusa. Zanim jednak ksiądz wyciągnie nad nimi ręce i wypowie słowa konsekracji, zarówno chleb, jak i wino są najpierw unoszone przez kapłana jakby do nieba. Następuje wtedy specjalna modlitwa, która wyraża to, co się dzieje w rzeczywistości duchowej, że leżące na ołtarzu chleb i wino zostają właśnie wyłączone z użytku świeckiego i oddane na własność Bogu. Od tego momentu nikt inny nie może już sobie rościć prawa do własności tychże darów, jedynie Bóg. Dar staje się darem w pełnym tego słowa znaczeniu. Do tej pory było to moje, teraz już jest oddane Bogu, do Jego pełnej dyspozycji. Bóg może z tym zrobićwszystko, cokolwiek zechce.

Dotykamy w tym miejscu jednego z najistotniejszych aspektów naszego udziału w Eucharystii. Chodzi mianowicie o przynoszenie swoich darów, oddawanie ich Bogu na własność i przyjęcie tego, co Bóg z nich czyni. Bóg nie jest kimś bezdusznym, kto chce ograbiać nas z naszych rzeczy. Gdy zaprasza nas, abyśmy coś Mu oddali na własność, w zamian – jako Ten, który jest Miłością – chce dać nam coś lepszego, coś co będzie przez Niego przemienione, pomnożone i najbardziej potrzebne nam w danym czasie. Przynosząc coś ludzkiego, otrzymujemy w zamian coś, co jest Boże, a namacalnym znakiem i największym dowodem tego jest przemiana przyniesionego przez nas chleba i wina, w Ciało i Krew Chrystusa, które Bóg nam daje w darze, w odpowiedzi na nasz skromny dar. Dlatego chcemy dziś nauczyć się tej pierwszej ważnej zasady przeżywania momentu ofiarowania: przynoszę Bogu coś, co uważam za swoje, a otrzymuję w zamian to, co jest Jego. To jest właśnie cud przedziwnej wymiany: nasze ludzkie, ułomne, grzeszne, słabe i niedoskonałe dary dla Boga, zmieniają się w dar Boga dla nas: dar idealny, doskonały i dopasowany do każdego z nas. Jest nim w pierwszej kolejności Komunia Święta, czyli owoc przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa oraz wszelkie niezliczone duchowe bogactwa, które się w niej kryją.

Naucz się dziś tak przeżywać moment ofiarowania, aby nie była to jedynie modlitwa księdza, składającego w ofierze Bogu chleb i wino, lecz by to był czas, w którym oddajesz na własność Bogu coś, co jest dla ciebie ważne, czym dziś żyjesz: twoje radości i problemy; to, co masz aktualnie w twoim sercu. Złóż to Bogu w duchowej ofierze. Oddaj Mu to na własność i czekaj cierpliwie, co On z tym zrobi. W Niebie żadna duchowa ofiara nie ginie. Być może właśnie dlatego nie doświadczamy skuteczności i owoców Mszy świętej, bo nie umiemy dzielić się z Bogiem tym, co przeżywamy, albo po prostu nie wierzymy, że jest On dobry i zawsze przemieni nasz dar w to, co dla nas najlepsze. Jak to jest u ciebie? Podzielisz się dziś z Bogiem tym, co jest w twoim sercu? Wierzysz, że On odda ci to „miarą utrzęsioną”, czyli ze stokrotnym zyskiem dla ciebie?

Odpust Matki Bożej Pocieszenia

Pomoc na zakwaterowanie, leczenie i utrzymanie miejsc zamieszkania dla uchodźców z Ukrainy.

Jako wspólnota parafialna chcemy wesprzeć osoby, które przybędą do nas z terenu Ukrainy. Wsparcia będą potrzebowały rodziny i społeczności polskie, które otworzą swoje domy i instytucje dla uchodźców. Na terenie parafii już przebywają rodziny potrzebujące naszej pomocy. 

Chcemy wspólnie jako parafia i ludzie dobrej woli przygotować się do przyjęcia ofiar konfliktu i opieki nad nimi. Przypuszczamy, że będzie ona długotrwała - utrzymanie naszych Gości spowoduje generowanie kosztów takich jak opłaty za energię, gaz, zakup koniecznych przedmiotów i rzeczy, lekarstw. Środki z gromadzone przez parafię zostaną przeznaczone na rzecz rodzin, które znalazły tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii. 

Wiele darów rzeczowych już zostało zgromadzonych, są teraz sortowane i będą przekazane osobom potrzebującym konkretnej pomocy. Jeżeli starczy środków, planujemy również naszych podopiecznych wspomóc, aby mogli rozpocząć życie odnowa podczas powrotu na Ukrainę w celu rozpoczęcia nowego życia. 

Bóg zapłać tym, którzy otworzą swoje serca!

W celu ułatwienia zbiórki środków stworzyliśmy możliwość przekazania środków na platformie zrzutka.pl - link zamieszczamy poniżej.

Trwa zbiórka następujących artykułów, które można składać w parafii po Mszach św.

ŻYWNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA: konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT, warzywa/owoce w puszkach (np. fasola, groszek, kukurydza, ananas, brzoskwinia), przeciery pomidorowe w kartonach, suszone owoce, orzechy.

KOSMETYKI I CHEMIA: żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski, pampersy dla dzieci, płyny do prania, płyny do mycia naczyń.Wpisz tekst

ŚRODKI OPATRUNKOWE, zwłaszcza na zranienia i oparzenia: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków.

Artykuły zostaną przekazane rodzinom Ukraińskim przebywającym w Polsce lub przetransportowane na teren Ukrainy. 

APEL BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

W   SPRAWIE  POMOCY  OFIAROM  WOJNY  NA  UKRAINIE

Siostry i Bracia, 

Stojąc w obliczu szaleństwa wojny na Ukrainie, odczuwamy niepokój i troskę, ale też wierzymy, że Bóg jest większy i silniejszy od zła. W naszych sercach jest solidarność i wola pomocy wobec tych, którzy cierpią w wyniku agresji i inwazji. 

W związku z powyższym proszę, aby w każdym kościele i kaplicy w diecezji pelplińskiej modlono się codziennie w intencji pokoju. Ta modlitwa niech stanie się również naszą osobistą i rodzinną.  Dzisiaj oraz w Środę Popielcową na zakończenie Mszy Świętych odśpiewamy Suplikacje, prosząc Miłosiernego Boga o zmiłowanie oraz obronę od powietrza, głodu, ognia i wojny. Ponadto Środa Popielcowa - zgodnie z wezwaniem papieża Franciszka - niech będzie także dniem postu w intencji pokoju. 

Siostry i Bracia, jestem przekonany, że w każdym z nas jest również potrzeba wyrażenia solidarności z potrzebującymi naszego wsparcia w materialny sposób. Stąd dzisiaj i w najbliższą środę po Mszach Świętych organizujemy zbiórkę do puszek na pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie, a zwłaszcza dla uchodźców, którzy przybędą, szukać schronienia w Polsce. Akcję pomocy będzie koordynować Caritas diecezjalna wraz z Caritas Polska. Jako diecezja przygotowujemy się również do przeznaczenia miejsc, w których mogliby zostać przyjęci uchodźcy z Ukrainy, a ponadto wszystkie środki zebrane w ramach corocznej, wielkopostnej akcji „Skarbonka Miłosierdzia”, zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom. 

            Ogarniając modlitwą naszych bliźnich z Ukrainy, przeżywających pewnie najtrudniejsze chwile w życiu, proszę raz jeszcze Was o modlitwę, zaufanie Bogu i okazanie pomocy materialnej braciom i siostrom, których dotknęła tragedia wojny. 

            Prosząc Pana Życia o zmiłowanie i pokój, z serca wszystkim błogosławię. 

Wasz biskup

+ Ryszard Kasyna

Msze święte wigilijne

Zapraszamy na Msze św. w Wigilię Bożego Narodzenia.

O godzinie 22.00 Msza św. Wigilijna w kościele

Pasterka o godzinie 24.00 na Placu Maryjnym

Spowiedź święta

Spowiedź święta

Spowiedzi świętej z adwentowej w naszej parafii będziemy słuchamy 15 minut przed każdą Mszą świętą. W czwartek 23 grudnia 2021 r. okazja do spowiedzi św. od godziny 17.00

Rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania

Rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania

Rekolekcje kerygmatyczne (GPS) dla kandydatów do bierzmowania odbędą się w dniach 10 i 11 grudnia 2021 r. W Katolickim Centrum Edukacji w Rokitkach, czereśniowa 1. Początek piątek i 17.30, zakończenie w sobotę około 15.30. Rekolekcje są obowiązkowe dla kandydatów z obu roczników (klas VIII szkoły podstawowej i klas I szkoły ponadpodstawowej).

Młodzież prosimy o zabranie z sobą maseczek do zasłaniania nosa i ust. W budynku KCE są dostępne  środki dezynfekujące. Młodzież we własnym zakresie przynosi napoje oraz posiłek.

PIĄTEK - 10 grudnia 2021 r. 

17:30 Integracja 

18:15 Pauza 

18:30 Szkoła śpiewu 

19:00 I SPOTAKNIE 

19:30 Zakończenie dnia

SOBOTA - 11 grudnia 2021 r. 

9:00 II SPOTKANIE

9:30 Pauza

9:40 Film „MOST”

9:50 III SPOTKANIE 

10:20 Dynamika - Imię (Zaufanie) 

10:50 Pauza 

11. 00 IV SPOTKANIE 

11:20 Wprowadzenie - Pustynia 

11:40 Konferencja o spowiedzi 

12:00 Spowiedź 

12:15 Posiłek - proszę o przyniesienie kanapek - herbatę przygotujemy 

13:00 V SPOTKANIE 

13:20 Modlitwa uwielbienia 

14:10 VI SPOTKANIE 

14:30 Przejście do Kościoła 

15:00 Msza Święta - po Mszy ankiety 

15:30 zakończenie rekolekcji

Transmisje Mszy św. z naszej parafii na Youtube

Zapraszamy do uczestnictwa w Mszach św.  transmitowanych z naszego sanktuarium 

Proszę wybrać  link do kanału na YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCaGxy_HziLCKsZkY_Ctd1yw?view_as=subscriber

Msza św. niedzielna o 9.30, wcześniej od 9.00 wspólny różaniec