Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Kościołem Jubileuszowym

Od 8 grudnia 2015 roku przeżywamy w kościele powszechnym Rok Miłosierdzia ogłoszony przez papieża Franciszka. Dekretem Biskupa Pelplińskiego nasz kościół dostąpił szczególnego wyróżnienia stając się Kościołem Jubileuszowym z czym wiąże się przywilej uzyskiwania przez wiernych odpustów. W związku z tym drzwi naszej świątyni są „Drzwiami Świętymi”. Korzystajmy z tego wielkiego daru odpustu jaki możemy czerpać ze skarbca Kościoła w tym szczególnym roku. Odpust możemy uzyskać w naszym kościele codziennie, ofiarowując go za siebie lub osobę zmarłą. Odpust jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Wychodząc z kościoła można zabrać obrazek z modlitwą koronki do Bożego Miłosierdzia.

KOŚCIOŁY JUBILEUSZOWE W NASZEJ DIECEZJI

Ojciec święty Franciszek, ogłaszając bullą „Misericordiae vultus” Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, podkreślił możliwość uzyskania odpustu zupełnego, który dla każdego wiernego ma być autentycznym doświadczeniem Bożego miłosierdzia. W związku z powyższym, wyznaczam następujące kościoły w diecezji pelplińskiej jako miejsca, w których wierni mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami:

Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie, Bazylika Mniejsza pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie Kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP w Kartuzach Kolegiata pw. św. Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim Sanktuarium MB Szkaplerznej w Zamartem Sanktuarium Kalwaryjskie we Wielu Sanktuarium MB Częstochowskiej w Świeciu Sanktuarium Maryjne w Topolnie Sanktuarium NMP Królowej Kaszub w Sianowie Sanktuarium Maryjne Natki Kościoła w Płochocinie Sanktuarium św. Rocha w Osieku Sanktuarium Królowej Pomorza i Matki Jedności w Piasecznie Sanktuarium MB Pocieszenia w Lubiszewie Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku Sanktuarium MB Królowej Rodzin w Kościerzynie Sanktuarium MB Bolesnej w Kościerzynie Sanktuarium św. Wojciecha w Gorzędzieju Sanktuarium bł. Daniela Brottier w Chojnicach Sanktuarium NMP Królowej Krajny w Byszewie

Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim, Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego w Lęborku Kościół parafialny pw. Chrystusa Miłosiernego w Chojnicach. Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego w Gródku Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego w Liniewie Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego w Sasinie

Na podstawie decyzji papieża Franciszka, odpust zupełny z okazji Jubileuszu Miłosierdzia, pod zwykłymi warunkami, mogą uzyskać również osoby, które nie mogą nawiedzić ww. kościołów: Chorzy, starsi i samotni poprzez przyjęcie komunii św. lub uczestniczenie w Mszy św. za pośrednictwem środków społecznego przekazu Więźniowie za uczestnictwo w nabożeństwach w kaplicach więziennych Każdy wierny poprzez wykonanie uczynku miłosierdzia co do ciała lub duszy.

Ponadto warto przypomnieć, że decyzją Penitencjarii Apostolskiej z dnia 12 stycznia 2002 r. może uzyskać odpust zupełny wierny, który odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum. Jeżeli zaś wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny.

Zachęcając do korzystania z łask odpustu w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, wszystkim kapłanom i wiernym naszej diecezji z serca błogosławię na nieustające trwanie przy Bogu, bogatym w miłosierdzie.

+ Ryszard Kasyna Biskup Pelpliński

Informacja o możliwości uzyskania odpustu zupełnego  w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia oraz dodatkowych uprawnieniach  związanych z sakramentem pokuty i pojednania
 
Bullą Misericordiae vultus (Oblicze Miłosierdzia) Papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W dokumencie tym oraz w wytycznych dotyczących odpustów i sakramentu pokuty, zawartych w liście Papieża do Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji czytamy, że w Roku Jubileuszowym, który trwa od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r. wierni mogą czerpać z duchowego skarbca Kościoła i uzyskiwać odpusty. Odpust można zyskać raz dziennie dla siebie lub dla zmarłych. Aby uzyskać łaskę odpustu zupełnego należy spełnić zwyczajne warunki określone przez Kościół oraz dodatkowo wypełnić warunki dotyczące Roku Jubileuszowego. Przypominamy, iż zwykłe warunki uzyskania odpustu zupełnego to:
 1. sakramentalna spowiedź,
 2. Komunia Eucharystyczna,
 3. modlitwa według intencji Ojca świętego („Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”     lub inna),
 4. wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego  (gdy brak któregokolwiek z w/w elementów odpust będzie częściowy).
 Dodatkowe warunki związane z odpustem zupełnym w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia można spełnić na cztery różne sposoby:
 
5a.
Wszyscy wierni
 • pielgrzymka do Drzwi Świętych (Bram Miłosierdzia) w jednej z 4 Bazylik Większych w Rzymie lub w katedrze lub w kościele wyznaczonym przez biskupa,
 • uczestnictwo we Mszy Świętej,
 • refleksja nad miłosierdziem,
 • odmówienie wyznania wiary („Wierzę w Boga” lub „Wierzę w Jednego Boga”),
 • modlitwa za papieża.
5b.Wszyscy wierni
 • wykonanie jednego lub kilku uczynków miłosierdzia co do duszy lub ciała,
 • zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia mocą miłości Ojca.

5c.
Więźniowie
 • szczerze pragną na nowo włączyć się w życie społeczeństwa,
 • traktowanie przejścia przez drzwi celi jako przejście przez Drzwi Święte,
 • nawiedzą kaplicę więzienną,
 • uczestnictwo we Mszy Świętej,
 • refleksja nad miłosierdziem,
 • odmówienie wyznania wiary („Wierzę w Boga” lub „Wierzę w Jednego Boga”), 
 • modlitwa za papieża.
 
5d.
Chorzy, starsi, samotni
 • przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją swojej choroby i cierpienia,
 • Komunia Święta lub uczestnictwo we Mszy Świętej i modlitwie wspólnotowej również za pośrednictwem środków masowego przekazu.
Jednocześnie przypominamy, że na mocy Bulli Misericordiae vultus każdy kapłan w Roku Jubileuszowym może rozgrzeszać z grzechu aborcji, a osoby, które przystąpią w Roku Miłosierdzia do spowiedzi u kapłanów z Bractwa św. Piusa X, otrzymają ważne i zgodne z prawem rozgrzeszenie.
 
ROK ŚWIĘTY W NASZEJ PARAFII
Adoracja Najświętszego Sakramentu i dyżur kapłana w konfesjonale w I piątek miesiąca 16.00 - 17.30