Skip to main content

Kontakt

Parafia św. Trójcy
ul. ks. Lubińskiego 2
83-112 Lubiszewo Tczewskie
tel.: 603 159 564
e-mail: parafia.lubiszewo@gmail.com
nr konta: 22 8345 0006 2002 9736 9404 0001

W związku z ochroną danych osobowych od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady wydawania różnych dokumentów i zaświadczeń

W związku z powyższym ktokolwiek chciałby pobrać dokument z Biura Parafialnego, powinien zgłosić się osobiście z dowodem osobistym. Jeżeli z różnych przyczyn nie może uczynić tego osobiście, może to w jego imieniu zrobić inna osoba z upoważnieniem, w którym powinno znajdować się imię i nazwisko, pesel, nr dowodu osobistego oraz adres osoby odbierającej dokument, potwierdzone własnoręcznym podpisem osoby, której dokument dotyczy.

Informujemy, że nie przesyłamy dokumentów na adres wnioskującego oraz skanów dokumentów na adres mailowy.