PastedGraphic-1-kopiaks. Krzysztof Niemczyk (od 2016) -

Urodził się  7 sierpnia 1969 roku w Więcborku. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 1994 roku w Pelplinie. Jako wikariusz pracował w Skórczu (1994-1997) następnie w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie (1997- 2012). Pracował jako rezydent przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie (2012-2016). 1 marca 2016 został mianowany proboszczem w parafii świętej Trójcy w Lubiszewie i kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.

Współtwórca  Zespołu Szkół Katolickich w Tczewie. W 1999 r. został powołany na stanowisko dyrektora Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, w 2000 na stanowisko dyrektora Publicznego Katolickiego Gimnazjum, a po tego likwidacji w mianowany dyrektorem Katolickiej Szkoły Podstawowej (2017 r).