Ks. Roman Misiak (1988- 2016)

proboszcz_mUrodził się 12 kwietnia 1950 roku w Skarszewach, woj. gdańskie, jest absolwentem Technikum Ekonomicznego w Kościerzynie; egzamin dojrzałości złożył w 1969 roku. Po ukończeniu szkoły średniej podjął w 1969 roku studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. 18 maja 1975 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Bernarda Czaplińskiego.
Pierwszą placówką duchowną było sanktuarium Matki Bożej Piaseckiej w Piasecznie (1975-1978), a następnie w latach 1978-1986 praca wikariusza w parafii Matki Bożej Bolesnej w Gdyni Orłowie.
l lipca 1986 roku ks. Roman Misiak zostaje oddelegowany do pracy duszpasterskiej w Polskiej Misji Katolickiej Matki Bożej Królowej Polski w Hamburgu. Powrócił do do Polski w 1988 r. na stanowisko proboszcza w Lubiszewie - funkcję tę pełni do chwili obecnej.
Od początku życie kapłańskie ks. Romana Misiaka związane było z parafiami mającymi w tytule Maryję. Ów znamienny fakt był powodem podjęcia sie kontynuacji wilelkiego dzieła rozpoczętego jeszcze przez ks. Lubińskiego, mianowicie podniesienie kościoła do rangi sanktuarium maryjnego. Starania ks. Misiaka zakończone zostały pomyślnie - uroczystości koronacyjne figury Matki Bożej Pocieszenia odbyły się 31 sierpnia 1997 roku. Zmarł 21 lutego 2016 r. i został pochowany na cmentarzu przy kościele w Lubiszewie Tczewskim.