Skip to main content

Małżeństwo

Małżeństwo

Informacje potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa w naszej parafii.
„Bóg, który jest Miłością i stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości”.
(Katechizm Kościoła Katolickiego)
W naszej parafii sakrament małżeństwa jest sprawowany w soboty. W niedziele oraz inne dni, gdy jest zachowany niedzielny porządek Mszy świętych nie błogosławimy związków małżeńskich.
Rezerwacje terminu ślubu w naszej parafii przyjmujemy w biurze parafialnym.

Przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa

 • Katechezy przedmałżeńskie
 • Katechezy przedślubne (poradnia)
 • Rekolekcje dla zakochanych

jest podzielone na dwie części: katechezy przedmałżeńskie i katechezy przedślubne (tzw. poradnia). Aby przyjąć sakrament małżeństwa potrzeba ukończyć obydwie części. Można najpierw ukończyć katechezy przedmałżeńskie, a później w przyszłości katechezy przedślubne lub też uczestniczyć w obydwu częściach równolegle.
W naszym diecezji istnieje również możliwość uczestniczenia w „Rekolekcjach dla zakochanych”, które są warsztatową formą katechez przedmałżeńskich.
Więcej informacji można znaleść na stronie: www.rodzinydiecezjipelplinskiej.pl

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu osobiście, telefonicznie lub mailowo umówić się na spisanie protokołu .
Należy przedstawić poniższe dokumenty:

 • aktualne świadectwo chrztu (z datą wystawienia maksymalnie trzy miesiące wcześniej)
 • świadectwo przyjęcia bierzmowania,
 • świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy
 • zaświadczenie ukończenia katechez przedmałżeńskich
 • zaświadczenie ukończenia nauk przedślubnych
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie z USC, jeśli narzeczeni chcą zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe (ze skutkami cywilnymi). Data wydania zaświadczenia, nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu.
 • dane personalne świadków

Informacja dla osób spoza naszej parafii

Drodzy narzeczeni,
Jeśli pragniecie otrzymać Sakrament Małżeństwa w naszym Sanktuarium, a żadna ze stron nie mieszka na terenie naszej parafii, to sprawą podstawowej wagi jest otrzymanie zgody na ślub poza własną parafią. Ważne! Waszą parafią jest parafia Waszego ZAMIESZKANIA, a nie administracyjnego zameldowania.  Zatem, należy udać się do kancelarii parafialnej w parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (do wyboru) i poprosić o taką zgodę. Po otrzymaniu powyższej zgody, należy jeszcze ustalić z księdzem wydającym ten dokument, w której parafii będą przeprowadzane zasadnicze formalności przedślubne (chodzi głównie o spisanie tzw. protokołu przedślubnego). Mamy dwie możliwości:
1 Wszelkie formalności zostaną załatwione w Waszej parafii – wówczas po ich sfinalizowaniu przekazujecie nam tzw. licencję.
2 Formalności będą załatwiane u nas – wówczas dostarczacie nam jak najszybciej pisemną zgodę na ich przeprowadzenie w naszym kościele i wszelkie sprawy formalne ustalacie z nami.

Katechezy przedmałżeńskie

to cykl cotygodniowych spotkań, podejmujących dziesięć najważniejszych tematów dotyczących jednej z najważniejszych sfer naszego życia. Sfery odpowiedzialnej za miłość i za przekazywanie życia – za to, co w ludzkim życiu najważniejsze. Będą to spotkania o mężczyznach, o kobietach… i o tym, co dzieje się, kiedy jedno spotyka drugie. Mogą się odbyć w formie „Rekolekcji dla narzeczonych”

Katechezy przedślubne, tzw. poradnia

„Miłość. To napięcie i spełnienie. To głęboka tęsknota i wrogość. To radość i ból. Nie ma jednego bez drugiego. Szczęście jest tylko częścią miłości – oto czego trzeba się nauczyć. Cierpienie także należy do miłości. To jest tajemnica miłości, jej piękno i jej ciężar. Miłość jest uczuciem, którego trzeba się uczyć”. (Walter Trobisch, „Miłości trzeba się uczyć”)
Katechezy przedślubne są w pewnym sensie kontynuacją katechez przedmałżeńskich i ostatnim etapem przygotowania do małżeństwa. W związku z tym uczestniczą w nim wyłącznie pary narzeczonych.

Rekolekcje dla zakochanych

„Rekolekcje dla Zakochanych” zastępują obowiązkowe katechezy przedmałżeńskie. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia tychże przedmałżeńskich. Natomiast wymagane również do zawarcia związku nauki przedślubne potrzeba odbyć we własnym zakresie.
Więcej informacji można znaleść na stronie: www.rodzinydiecezjipelplinskiej.pl/narzeczeni/katecheza-przedmalz

Śluby katolickie poza kościołem

Stanowisko biskupów polskich w sprawie ślubów poza kościołem

Ordynariusze miejsca podejmują decyzję o udzieleniu zgody na celebrację sakramentu małżeństwa poza miejscem świętym zgodnie ze swoim osądem, jednakże nie dzieje się to bez duszpasterskiej roztropności i rozeznania w każdej poszczególnej sprawie. Za powiązaniem bowiem celebracji sakramentu małżeństwa z miejscem świętym stoją racje natury zarówno teologicznej, jak i duszpasterskiej. Istotnie, troską Kościoła jest, aby nie osłabiać więzi sakramentu małżeństwa z miejscem świętym do sprawowania sakramentów, a także, aby zapewnić narzeczonym i ich bliskim jak najlepszy dostęp do dóbr duchowych nawet wtedy, gdy oni sami początkowo tego nie doceniają lub nie rozumieją, co powinno się dokonać pod wpływem kompetentnej katechezy w tej kwestii”
„Zwyczajnym zatem i zalecanym miejscem sprawowania celebracji sakramentu małżeństwa jest kościół jako miejsce poświęcone i przeznaczone do sprawowania liturgii. Zezwolenia biskupów na inne rozwiązania mają charakter indywidualny, są wyjątkowe i powinny takimi pozostać ze szczególnie poważnych przyczyn. Nie należy zezwalać na zawieranie małżeństwa poza miejscem świętym bez poważnej przyczyny, której nie mogą stanowić racje natury komercyjnej czy wynikające z ekstrawagancji, próżności lub naśladowania zwyczajów obcych tradycji katolickiej”

Ordynariuszem miejsca dla parafii św. Trójcy w Lubiszewie Tczewskim jest Biskup Diecezjalny Diecezji Pelplińskiej.

Pełen tekst stanowiska biskupów załączony poniżej.

Stanowisko-biskupów-ślub-katolicki-poza-kościołem