Skip to main content

Chrzest św.

O sakramencie odrodzenia.
CHRZCIĆ oznacza „zanurzać” w wodzie. (Katechizm Kościoła Katolickiego).

Kto jest ochrzczony, zostaje zanurzony w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” (2Kor 5,17). Chrzest określany jest także jako „obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym” (Tt 3,5) i „oświecenie”, ponieważ ochrzczony staje się „synem światłości” (Ef 5,8).

Imię otrzymane na chrzcie jest bardzo ważne, bowiem Bóg wzywa każdego po imieniu, w jego jedyności. Podczas chrztu chrześcijanin otrzymuje swoje imię w Kościele; może to być imię jakiegoś świętego, który będzie dla niego wzorem świętości oraz będzie wstawiał się za niego u Boga. (Katechizm Kościoła Katolickiego).

W naszej parafii chrzest jest sprawowany w drugą i czwartą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00

W uzasadnionych wypadkach jest możliwy chrzest w pozostałe soboty i niedziele miesiąca po uzgodnieniu w biurze parafialnym.
Dziecko do chrztu należy zgłosić najlepiej miesiąc przed planowaną datą chrztu, jednak nie później niż na tydzień przed tą datą.
Należy przedstawić akt urodzenia dziecka. Akt urodzenia dziecka urodzonego za granicą nie musi być przetłumaczony na język polski.
Jeżeli dziecko nie mieszka na terenie naszej parafii, to sprawą podstawowej wagi jest otrzymanie zgody na chrzest poza własną parafią. Ważne! Parafią dziecka jest parafia jego ZAMIESZKANIA, a nie administracyjnego zameldowania.
  • Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła Sakrament Bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, jeśli żyje w małżeństwie to sakramentalnym.
  • Chrzestni powinni dostarczyć z parafii swojego ZAMIESZKANIA (nieistotne jest administracyjne zameldowanie) zaświadczenie, że są wierzący i praktykujący i mogą być chrzestnymi dziecka.
  • Chrzestni mieszkający na terenie naszej parafii również powinni zgłosić się do naszej kancelarii parafialnej.
  • Rodzice i Chrzestni do chrztu przygotowują się przez sakramentalną spowiedź oraz katechezę przedchrzcielną.

Rodziców i chrzestnych zapraszamy na katechezę przedchrzcielną. Podczas tego jednorazowego spotkania zostanie przekazana podstawowa wiedza dotycząca sakramentu chrztu, płynących z niego przywilejów i zobowiązań oraz omówiona liturgia sakramentu. Katechezę można umówić z duszpasterzem,