Skip to main content

Ministranci

Ministranci

Ministranci Parafii Świętej Trójcy w Lubiszewie to wspólnota chłopców w wieku od siedmiu do dwudziestu kilku lat.
Zadaniem ministranta jest poznawać liturgię i nią żyć, służyć przy ołtarzu podczas Mszy św. i nabożeństw:
– w niedzielę,
– raz w tygodniu,
– uczestniczyć w zbiórkach ministranckich

Ministrant modli się i pracuje nad swoim charakterem oraz często przyjmuje komunię św. Kocha Boga i dla Jego chwały spełnia wzorowo swoje obowiązki. Jest przykładem dla innych i podobnie jak kapłan, stara się być niejako drugim Chrystusem. Podobnie jak on nosi białą albę, znak czystości i niewinności. . To tylko niektóre punkty wybrane spośród wielu, jakie cechują dobrego ministranta.

Ministranci (łac. ministrare – służyć) to osoby w wieku od ośmiu do dwudziestu kilku lat aktywnie zaangażowane w życie parafii. Ich głównym zadaniem jest służba Bogu zarówno podczas Mszy Świętych oraz nabożeństw, jak i w codziennym życiu.
Służba podczas liturgii ma podwójny charakter. Ministrant jest pomocnikiem kapłana – pomaga mu w sprawowaniu Mszy św. oraz innych nabożeństw, na przykład przygotowuje oraz przynosi naczynia liturgiczne, czyta czytania. Niektóre z wykonywanych funkcji mają znaczenie symboliczne, są pewnymi znakami mającymi pomóc w zrozumieniu tego, co dzieje się na ołtarzu. Tak jest m.in. z kadzidłem, które jest znakiem uwielbienia Boga oraz modlitwy do Niego zanoszonej.
Ministrant służy Chrystusowi w ludziach, dlatego jego misja nie ogranicza się tylko do murów kościoła, ale jest pełniona w całym jego życiu. Bliskość Jezusa w czasie liturgii zobowiązuje do Jego naśladowania w pełnieniu służby zawsze i wszędzie.
Bycie ministrantem to także świetna okazja do poznania nowych ludzi. Jest to również sposobność do pożytecznego spędzania czasu wolnego oraz zwiedzenia ciekawych miejsc, co umożliwiają organizowane co jakiś czas wycieczki. Podczas Truduum Paschalnego ministranci wystawiają straż Bożego Grobu, co jest okazją do modlitwy oraz wielką atrakcją dla dzieci.