Skip to main content

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

KTÓRYCH DYSPONENTEM JEST MINISTER SPORTU I TURYSTYKI W RAMACH PROGRAMU

SPORTOWA POLSKA – PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – EDYCJA 2021

Budowa sali gimnastycznej przy Katolickim Centrum Edukacji w Rokitkach

DOFINANSOWANIE: 430 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  1305534  zł

Parafia Rzymskokatolicka św. Trójcy w Lubiszewie Tczewskim w roku 2018, w związku ze zmianą organizacji szkolnictwa w Polsce, rozpoczęła budowę Katolickiego Centrum Edukacji w Rokitkach. W budynku KCE od 5 listopada 2018 roku rozpoczęli naukę uczniowie młodszych klas Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tczewie.

Budynek KCE w Rokitkach ma powierzchnie 2600 m. kw. , w tym część sportowa obejmuje około 210 metrów kwadratowych.

Uzyskane dofinansowanie objęło dokończenie budowy hali sportowej oraz zaplecza – magazynu sportowego. Pomieszczenia socjale; szatnie z toaletami zostały wybudowane w roku 2018.

Ze względu na brak środków finansowych budowa hali się opóźniła. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu dzieci mogą korzystać z spełni wyposażonej sali gimnastycznej, co ma znaczny wpływ na rozwój fizyczny dzieci. Warto w tym miejscu nadmienić, iż uczniowie z klas I – III w Katolickiej Szkole Podstawowej również mają zajęcie z nauczycielami wychowania fizycznego.

Dzięku decyzji Ministra Sportu i Turystyki skorzystaliśmy z odstępstwa związanego z minimalnym wymiarem sali gimnastycznej, co umożliwiło uzyskanie dofinansowania i realizację inwestycji.