Skip to main content

WIELKI TYDZIEŃ

W Wielkim Tygodniu będziemy przeżywać najistotniejsze wydarzenia zbawcze: bolesną mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Liturgia zwłaszcza ostatnich trzech dni paschalnych Wielkiego Tygodnia ukazuje przede wszystkim ostateczne zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, w tym również i nasze zwycięstwo. Te trzy dni nazywamy TRIDUUM SACRUM, które trwa od wieczornej Mszy Wielkiego Czwartku do II Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Te dni są największym świętem chrześcijan i stanowią szczyt liturgii całego roku liturgicznego. Chrześcijanin winien dla tego dołożyć wszelkich starań, aby te dni Triduum Paschalnego przeżyć owocnie i świąteczne. Nie są to dni pracy, sprzątania i niepotrzebnych zajęć gospodarczych. Pomocą w przeżyciu religijnym i uobecnieniu zbawczych wydarzeń paschalnych jest bogactwo obrzędów liturgicznych Trzech Świętych Dni paschalnych.

Wielki Czwartek

Przypomina wiernym Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Rano nie ma Mszy św. tylko wieczorem kapłani, jak apostołowie z Chrystusem w Wieczerniku, celebrują  Mszę Św. o godzinie 18.00. Ostatnia Wieczerza ukazuje motyw śmierci Chrystusa i naszego zgromadzenia, a jest nim MIŁOŚĆ.  Po Mszy św. adoruje się Chrystusa w Eucharystii w bocznej kaplicy, przenosząc myśli do ogrodu Oliwnego i pojmania.

Zaczyna się rozpamiętywanie tajemnicy ODKUPIENIA. Milknie w kościele dźwięk organów i dzwonków zastąpionych klekotem drewnianych kołatek aż do Mszy Wigilii Paschalnej. Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie trwała w Wielki Czwartek do godziny 22.00.

Wielki Piątek

Przeżywany jest w ciszy i powadze. Jest to dzień śmierci Chrystusa. Liturgia tego dnia jako jedynego w roku bez Mszy św. Ceremonie Wielkiego Piątku rozpoczynają się o godzinie 18.00. Liturgię wielkopiątkową wypełnia czytanie proroctw o ofierze Mesjasza i Pasja, czyli opis Męki Pańskiej oraz modlitwa za wszystkich ludzi na świecie. Centralnym momentem liturgii jest ADORACJA KRZYŻA. Po komunii św. w procesji przenosi się Hostię do ołtarza Grobu Pańskiego, przy którym adoracja do Wigilii Paschalnej.

W piątek również o godzinie 14.30 wyruszymy na Drogę krzyżową wokół Placu Koronacyjnego, aby jeszcze bardziej wniknąć i przeżyć tajemnicę męki Chrystusa.

Przypominamy, że w Wielki Piątek katolików w wieku od 18 do 60 lat obowiązuje ścisły post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Pamiętajmy, że ścisły post oznacza także całkowitą rezygnację z alkoholu w ten dzień.

Wielka Sobota

Wnosi już akcent radości z bliskiego Zmartwychwstania Pana Jezusa. Przynosimy do kościoła potrawy do poświecenia, które będzie się odbywało od godziny 8.30, 9.30, 11.30, 13.30,  14.30..

WIGILIA PASCHALNA

Rozpoczyna się o godzinie 21.00 i obrzędami obejmuje:

Liturgię światła (poświecenie ognia i świecy paschalnej), liturgię Słowa, liturgię Chrztu, liturgię Eucharystii (uroczystą Mszę Zmartwychwstania), procesję rezurekcyjną z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła.

We Mszy św. znowu odzywają się organy, dzwony i śpiew ALLELUJA. Jest to najbardziej uroczysta Msza św. w ciągu całego roku liturgicznego. Cała dynamika Nocy Paschalnej koncentruje się wokół nowego życia w Chrystusie które otrzymują również wszyscy uczestnicy uczty paschalnej posilający się Ciałem i Krwią Zmartwychwstałego Pana. Kto podczas tej Mszy św. przyjmie Komunię św. może w Niedzielę Wielkanocną uczynić to ponownie.

Niedziela Zmartwychwstania. Msze św. o godzinie 9.30 i 12.00 i 16.30. Porządek Mszy św. w II Święto jak w każdą niedzielę 7.30, 9.30 i 12.00 i 16.30.  Przypominam, że udział w Liturgii Wielkiej Soboty stanowi już wypełnienie obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

Niech dzień wspominania Męki Pańskiej będzie dla nas okazją do wewnętrznego wyciszenia, do odłożenia naszych codziennych trosk, do kontemplacji ofiary złożonej przez naszego Zbawiciela na krzyżu. W ramach tego wyciszenia, a także dla przyjęcia duchowej solidarności z cierpiącym Jezusem, możemy zrezygnować z rozrywek, z oglądania telewizji. Niech w ten jeden dzień naszych domów nie wypełnia zgiełk świata, który przez szklany ekran wdziera się do naszych rodzin i absorbuje nasze myśli i serca. Zamiast tego niech towarzyszy nam przez cały Wielki Piątek zaduma nad ofiarą Syna Bożego i własnym powołaniem do świętości.

Zapraszamy wszystkich do skorzystania z okazji do osobistej modlitwy przed obliczem Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Nie pozwólmy, by przedświąteczna gorączka przygotowań przesłoniła nam prawdziwy sens świąt wielkanocnych. Przez całą sobotę na pewno znajdziemy kilka czy kilkanaście  minut, które spędzimy w kościele na cichej adoracji.