Skip to main content

Biskup Diecezjalny ma obowiązek wizytowania Diecezji w całości lub częściowo, tak by przynajmniej raz na pięć lat zwizytować całą Diecezję. Obowiązek ten spełnia osobiście lub przy pomocy biskupa pomocniczego (zob. KPK, kan. 396- 397). W związku z tym, 

1 marca 2023 roku w naszej parafii gościł ks. bp. Arkadiusz Okroj. 

W trakcie której spotkał się z dziećmi w Szkole Podstawowej Lubiszewie i Rokitkach, odwiedził Dom Pomocy Społeczne w Lubiszewie; spotkał się z przedstawicielami wspólnot parafialnych; udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszej parafii poświęci wyremontowany Dom Parafialny. 

Dom Parafialny udało się wyremontować dzięku wielu życzliwym osobom z kraju i zagranicy. Dziękuję ofiarodawcom, którzy zakupili i przekazali materiały potrzebne do remontu, tym którzy wykonywali pracę bezpłatnie lub udostępnili sprzęt, kolejni czekali dłużej za wynagrodzeniem. Wszystkim parafianom dziękuję za życzliwość, okazywaną również w formie darowizn finansowych. Intensywne prace w tym roku były możliwe dzięki darowiźnie z zagranicy – za którą mogliśmy zakupić i wykonać dach.  Mam nadzieją, że dom będzie służył parafianom i pielgrzymom. 

W domu Parafialnym trwają jeszcze prace wykończeniowe poddasza oraz czekamy na zainstalowanie aneksu kuchennego.